notify icon
Ana içeriğin başı

Yatırım Fonları

Hızlı ve güvenilir yatırım araçları ile kazancınızı katlayın

Profesyonel portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilen yatırım fonları ile birikimleriniz bir havuzda birikir, farklı araçlarla değerlendirilir.

Birikimleriniz Finansçı’ya Emanet!

  • Ufak birikimlerle büyük yatırımlara dâhil olabilme olanağı,
  • Telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden işlem yapabilme kolaylığı,
  • Tüm işlemlerde profesyonel destek,
  • Yüksek riskten kaçınarak optimum kazanç elde edebilme fırsatları,
  • Hisse yoğun fonlarda vergi avantajı,
  • Yatırım fonlarının kolayca nakde çevrilebilme imkanı.

Yatırım Fonları ve Avantajları

Yatırım Fonları Nedir?

Yatırım fonları; yetkili kuruluşlarca katılma belgesi karşılığında yatırımcılardan toplanan paralarla belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre çeşitli sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Yatırım fonu alıp satmak için bankamızda bir vadesiz hesabınızın olması gerekmektedir.

Yatırım Fonu Yönetim Ücretleri

Kod Fon Fon İzahnamesinde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) Fon İzahnamesinde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık)
FI5 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 0,0000356 1,30%
FYT QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,0000630 2,30%
FYO QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,0000411 1,50%
FUB QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,0000205 0,75%
FI3 QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,000049 1,80%
FNO QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fonu 0,0000550 2,01%
FYD QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,0000750 2,74%
FSK QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fonu 0,0000356 1,30%
FPZ QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu 0,000026 0,95%
DJA QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 0,0000200 0,73%
FGS QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu 0,0000130 0,47%
FGA QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu 0,0000130 0,47%
FUS QNB Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Borsa Yatırım Fonu 0,0000100 0,37%

Yatırım Fonları Avantajları

Yatırım Fonları Profesyonel Yöneticiler Tarafından Yönetilir

Yatırım fonları, sürekli olarak piyasaları izleyen uzman profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilir. Yatırım araçlarının rüçhan hakları, temettüleri ve vade takipleri profesyonel yöneticiler tarafından yapılır.

Yatırım Fonları Riskin Dağıtılmasını Sağlar

Hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi ve repo gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşan yatırım fonları, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten sizi korur.

Yatırım Fonları Farklı Yatırım Araçlarına Yatırım Yapabilir

Kendi yatırım tercihleriniz ve risk profilinize göre farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş çeşitli fonlara yatırım yapabilirsiniz.

Yatırım Fonları Kolayca Nakde Çevrilebilir

Yatırım fonlarınızı, işlemiş getirisiyle birlikte kolayca ve hızlı bir şekilde nakde çevrilebilirsiniz.

Yatırım Fonları Büyük Ölçekli Yatırım Avantajı Sunar

Bir yatırım fonu alarak paranızı büyük ölçekli yatırımcı profiline uygun olarak değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde küçük tasarruf sahipleri de yatırımlarında büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajlarını elde edebilirler.

Yatırım Fonları Vergi Avantajı Sağlar

Yatırımcılar, yatırım fonlarından elde edecekleri gelirler üzerinden %10 stopaj öderler. Elde tutulan fon katılma belgelerinden gelir oluşmaması halinde %10 stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgeleri elden çıkarıldığında ortaya çıkan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler ayrıca beyan edilmez.

Yatırım Fonlarımızı Yakından Tanıyın

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu

Para piyasasında birikimlerini istediği an nakde çevirmek, bunu gerçekleştirirken aynı zamanda istikrarlı bir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur ve dönemsel olarak nakit para hareketlerinin değerlendirilmesi için kullanılması tavsiye edilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören; pay, döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışından türev araç forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon aynı zamanda piyasa koşullarına bağlı olarak Hazine tarafından ihraç edilmiş tahvil ve bonolara da yatırım yapabilmektedir. Stratejisine uygun olarak seçilen enstrümanlarda esnek davranan fonun, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fon

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören pay, döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışından türev araç forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon

Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken; hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alır. Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu

Yatırım Fonu’nun hedefi, ağırlıklı olarak QNB Finans Portföy yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde etmektir.

Fonun karşılaştırma ölçütü TL Gösterge Mevduat Endeksi’dir. QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu’nun yıllık yönetim ücreti %1’dir. Fon için öngörülen demo portföy baz alınarak simüle edilen risk değeri 5/7 olup fonun gerçek risk değeri zaman içerisinde değişebilir.

31 Mart 2021’e kadar alınan fon paylarından elde edilen getirilere satış tarihinden bağımsız %0 stopaj uygulanacaktır.

Yatırım Stratejisi Nedir?

Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler, piyasa verileri , finansal modeller, teknik analiz indikatörleri ve istatistiksel modeller kullanılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken sonuçlardan faydalanılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir.

İşlem Saatleri Nedir?

Tam iş günlerinde 13:00 (yarım günlerde saat 10:00)’a kadar T+1 alış ve T+2 satış valörü ile işlem görmektedir. Belirtilen işlem saatlerinden sonra  iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon’un karşılaştırma ölçütü TL Gösterge Kar Payı Endeksi’dir.

QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu’nun yıllık yönetim ücreti %1.95’tir.

Fon için öngörülen demo portföy baz alınarak simüle edilen risk değeri 4/7 olup fonun gerçek risk değeri zaman içerisinde değişebilir.

31 Mart 2021’e kadar alınan fon paylarından elde edilen getirilere satış tarihinden bağımsız %0 stopaj uygulanacaktır.

Yatırım Stratejisi Nedir?

Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve döviz cinsi; kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, vaad sözleşmeleri, gayrimenkul sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur.

İşlem Saatleri Nedir?

Tam iş günlerinde 13:30 (yarım günlerde saat 10:30)’a kadar   T+1 alış ve T+2 satış valörü ile işlem görmektedir. Belirtilen işlem saatlerinden sonra  iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu

Yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST Tüm Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu

QNB Finans Portföy Birinci Serbest(Döviz) Fon

Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en çok 90 gün olacaktır. Fon kısa vadeli faiz getirisi elde etmek amacıyla, portföy içindeki varlıkları farklılaştırarak katma değer elde etmeyi hedeflemektedir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Fon Alım Satım Saatleri

İŞLEM TÜRÜ İŞGÜNÜ SAAT YARIM GÜN SAAT
Talimat kabul
-Aynı gün valörlü işlemler
-İleri valörlü işlemler
08:45 - 13:30
08:45 - 17:30
08:45 - 11:30
08:45 - 12:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal
-Aynı gün valörlü işlemler
-İleri valörlü işlemler
13:35
17:35
11:35
12:35
Valör atlatma saati(ileri valörlü işlemler) 13:30 11:30
Nakit netleştirme saati 14:00 12:00

QNB Finans Portföy Fonlarının Gün İçi İşlem Saatleri

Fon Kodu Yatırım Fonu Gün İçi İşlem Saatleri
FI 5 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 00.01-13.30 ve 17.00-00.00
FYT QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 00.01-13.30 ve 17.00-00.00
FYO QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FI3 QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FUB QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FNO QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fonu 9.00-17.30
FYD QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) 9.00-17.30
FSK QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fonu 9.00-13:30
FPZ QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu 9:00- 13:30

QNB Finans Portföy Fonlarının Alım-Satım Valör Tarihleri

Fon Kodu Yatırım Fonu Alım Valörü* Satım Valörü*
FI5 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu T T
FYT QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu T T
FYO QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+1
FI3 QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+1
FUB QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+2
FNO QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fonu T+1 T+2
FYD QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) T+1 T+2
FSK QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Serbest Fonu T T
FPZ QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu T+2 T+3

T: Fon Alım-Satım Talebinin İletildiği Gün

*Güniçi işlem saatleri içerisinde gerçekleşen işlemlerin valör tarihlerini göstermektedir.

*QNB Finansbank A.Ş. ile  QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.  arasında aktif pazarlama anlaşması bulunmakta olup,  QNB Finansbank A.Ş.,  QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.‘nin acentesidir.

 

QNB Finansbank Yatırım Destek Hattı yatırım işlemi yapan müşterilerimize, yatırım ürünleri ile ilgili doğru ve eksiksiz bilgiye sahip olmanız için sizlere hizmet vermektedir. QNB Finansbank şubelerinden yapılan yatırım işlemleri sonrasında Yatırım Hizmet Asistanları sizleri 0850 222 8 388 numaralı telefondan arayarak işlem hakkında detaylı bilgi aktararak işleminizi tamamlamaktadır.