bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Banka Bonosu ve Tahvili

Yatırımlarınız finansçıya emanet!

Benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) üstüne ek kazanç getirerek ihraç edilen banka bonosu ve banka tahvili ile kazancınızı kolayca yükseltebilirsiniz.

Ekstra Getiri Sağlayan Yatırım Fırsatlarını Kaçırmayın!

  • Yüksek getirili menkul kıymet özelliği,
  • Kısa ya da uzun vadeli yatırım olanağı,
  • Vade tarihinden önce nakde dönme imkanı,
  • Benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin üstüne ek getiri,

Kısa ve Uzun Vadeli Yatırım Opsiyonları Bir Arada

  • Bankalar ve diğer anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli Banka Tahvili ve vadesi 1 yıldan az olan Finansman  Bonosu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları borçlanma senetleridir.
  • Nakit yatırım araçları arasında özel bir yere sahip olan banka bono ve banka tahvilleri, anlık piyasa koşullarına uygun olarak değerlendirilebilir veya kolaylıkla nakde çevrilebilir.
  • Bono ve banka tahvilleri, kote edilmesi durumunda BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nda da işlem görebilir.
  • Anapara ve faiz ödemelerinin tamamı ihraççı tarafından yapılmaktadır.

QNB Finansbank Banka Bono ve Tahvil Alım İşlemlerini Nasıl Yapabilirsiniz?

Banka Bono ve tahvil alımı işlemlerinizi QNB Finansbank tarafından açıklanan halka arz dönemlerinde QNB Finansbank Şubeleri üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Stopaj Oranları Bilgilendirmesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan yatırım fonları ve SGMK ürünlerinin tevkifat oranlarında yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir:

23.12.2020 - 30.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan, elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki stopaj oranları uygulanacaktır. Yapılan bu değişiklik ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilecek gelirler üzerine uygulanacak Gelir Vergisi stopaj oranı düşürülmüştür.

Faiz Gelirleri

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0

Alım-Satım Gelirleri

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından doğan kazançlardan %3
vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elde çıkarılmasından doğan kazançlardan %0