bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

QNB Finans Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon

Avro birikimleriniz için Mevduata alternatif getiri fırsatı sunan yatırım aracı

Yatırımcı Profili:

Avro Birikimlerini dilediği vadede değerlendirmek isteyen, döviz mevduata alternatif olarak daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlayan nitelikli yatırımcılara özeldir.

Yatırım Stratejisi:

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.

Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.

Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Fon Özellikleri

QNB Finans Portföy Kristal Serbest (Döviz- Avro) Fon (FKE) FON ÖZELLİKLERİ
Risk Seviyesi 1/7( düşük )
Önerilen Vade Kısa-Orta-Uzun Vade (Her vade aralığına uygundur.)
Yıllık Yönetim Ücreti 0.35% 
Alım - Satım Valör Tarihleri T+1/T+1
İşlem Kanalları QNB Finansbank Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve QNB Mobil
İşlem Saatleri 09:00-17:30
Alım - Satım Esasları

* Fon’un birim pay değeri izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerden saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
* Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri iade talimatlarına ilişkin katılma payı bedelleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir.
* Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda; işlem gerçekleşme valörü, tatil gün sayısı kadar artar. * Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
* Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi EURO 'dur.
* Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
* Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi 

Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.

Fon Hakkında

İzahname için tıklayınız.

Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

KAP için tıklayınız

QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.‘nin acentesidir ve aralarında aktif pazarlama anlaşması vardır.