notify icon
Ana içeriğin başı

QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Borçlanma araçlarında orta ve uzun vadede fazla getiri elde etme imkanı!

Yatırımcı Profili:

Birikimlerini orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirmek isteyen veya faiz dalgalanmalarından faydalanarak getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar.

Yatırım Stratejisi:

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, portföye fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon Özellikleri

QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu (FI3) FON ÖZELLİKLERİ
Risk Seviyesi 4/7 (orta )
Önerilen Vade Orta - Uzun Vade ( 6 ay ve üzeri )
Yıllık Yönetim Ücreti 1,80%  
Alım - Satım Valör Tarihleri T+1/T+1
İşlem Kanalları QNB Mobil, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve QNB Finansbank Şubeleri
İşlem Saatleri 09:00-17:30
Alım - Satım Esasları

  Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım - satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım-satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplama da bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %30 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 

Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.

Aylık Fon Bülteni için tıklayınız

Fon Hakkında

İzahname için tıklayınız

Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız

KAP için tıklayınız