bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Zamanaşımı

2023 ve 2024 Yılların da Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Emanet Ve Alacak Listesi

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü Maddesi Uyarınca, 2023 ve 2024 Yılları içerisin de 10 Yıllık Zamanaşımına Uğrayacak Emanet Ve Alacakları Gösteren Müşteri Listesi
NOT: "*** Aşağıda gösterilen varlıklar ile ilgili olarak lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz."

Müşterilerimize Yönelik Duyuru

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesi uyarınca; bankalar nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.
27/02/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği" (Yönetmelik) uyarınca, Yatırım kuruluşları bir sonraki yıl içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan hesapların sahiplerini, on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuruda bulunmadıkları takdirde, hesaplarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceği hususunda içinde bulundukları yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılının sonuna kadar liste halinde kendi internet sitelerinde ilan etmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin; on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan, gerçek kişi ise; kimlik belgeleri ile, tüzel kişi ise; yetki belgeleri ile bankamıza hak sahipliğini ispatlayan bilgi ve belgelerle başvurmamaları halinde; Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakları ile bunlara bağlı faiz ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.

Captcha
Şube Kodu Şube Adı Hesap Tipi Hesap Türü Birim Değer Son İşlem Tarihi Zaman Aşımına Uğrayacağı Tarih Adı Soyadı / Unvanı
    Arama sonucu bulunamadı.
    Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz.