bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

QNB Finans Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

BIST 100 Dışı Şirket hisselerine orta ve uzun vadeli yatırım!

Yatırımcı Profili:

Portföy yöneticileri tarafından seçilmiş borsada işlem gören hisse senetlerine tek işlemle erişmek isteyen, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar.

Yatırım Stratejisi:

Fon’un yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi’nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

BIST Tüm-100 Endeksi (XTUMY),  BIST Tüm Endeksine dahil olan, ancak BIST 100 Endeksi’nin dışında kalan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşur. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir.

Fon Özellikleri

Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) FON ÖZELLİKLERİ
Risk Seviyesi 6/7( yüksek )
Önerilen Vade Orta - Uzun Vade ( 6 ay ve üzeri )
Yıllık Yönetim Ücreti 3,00%
Alım - Satım Valör Tarihleri T+1/T+2
İşlem Kanalları QNB Finansbank Şubeleri ve İnternet Bankacılığı
İşlem Saatleri 09:00-13:30
Alım - Satım Esasları

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı(birim pay değeri) 1TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise,ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. 

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.maddesiuyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Tebliğin 24üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY)+ %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon ile ilgili güncel portföy dağılımını ve fon detaylı analizini görmek için tıklayınız.

Aylık Fon Bülteni için tıklayınız.

İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve fon ile ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu KAP sayfasına ulaşmak için tıklayınız.