bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Sürdürülebilirlik Blogları

Şeffaflığın Gücü: İklim ve Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflığın ve doğruluğun sağlanması olmazsa olmazdır. Günümüzde düzenleyici kurumlar ve yatırımcılar sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin kapsamlı iletişimine, sürdürülebilirlik alanındaki risk ve fırsatların yönetişimine gün geçtikçe daha fazla yoğunlaşıyor.

Detaylı Bilgi

Karbon Etiketlemenin Yükselişi ve Sürdürülebilir Seçimler

Bilimsel ve teknolojik atılımlarla desteklenen benzeri görülmemiş bir küresel büyümenin damgasını vurduğu bir dünyada, hayatlarımız inkâr edilemez bir şekilde önemli gelişmelere tanık oluyor.

Detaylı Bilgi

Eko-Kaygı için Dünyayla1 Çözümler

İklim kaygısı ya da eko-kaygı olarak tanımlanan psikolojik durum, esasen iklim değişikliği ve bunun çevre ve insan yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin neden olduğu strestir.

Detaylı Bilgi

Yeşil Yıkamaya Karşı Gerçekçi Çevresel Taahhütler Yaratmak

Çevre ve iklim sorunları, günümüzde iş dünyası, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hükümetler arasında giderek artan bir önem kazanıyor.

Detaylı Bilgi

Jeomühendislik ve Sürdürülebilir Çözümlerdeki Rolü

İklim değişikliğinin etkilerini yaşamın her anında hissettiğimiz günümüzde, doğayla olan ilişkimize benzersiz bakış açıları sunan, sürdürülebilirliğin çeşitli yollarını keşfetmek zorundayız.

Detaylı Bilgi

Avrupa Yeşil Mutabakatı İzinde Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Avrupa Birliği (AB) 2019 yılında sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım atarak, iklim değişikliğini ve çevre kaygılarını tüm politika alanlarında merkeze aldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) yayımladı. 

Detaylı Bilgi

İklim Değişikliği ve Çevresel Göç

İklim değişikliğinin etkileri sadece doğal dünyayı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda insan yaşamını da derinden sarsıyor.

Detaylı Bilgi

Su Kıtlığı ve Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi

Su kıtlığı, küresel boyutta ciddi bir risk oluştururken, su kaynaklarının dengesiz arz ve talep ilişkisi, bu sorunun daha da büyümesine neden oluyor.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilir Tarımın Geleceği ve Sulama Sistemlerinde Yeni Çözümler

Değişen dünya koşullarında, gıda güvenliğini sağlamak adına çiftçilere sulama için ek su kaynakları ve yöntemleri sağlanması oldukça kritik bir önlem haline geldi.

Detaylı Bilgi

Plastik Kullanımı ve Sürdürülebilirlik

Plastikler ve mikroplastikler, çevre üzerinde kritik bir kirlilik kaynağı.

Detaylı Bilgi

Biyoçeşitlilik: Türlerin Korunması ve Dünyanın Geleceği

Biyoçeşitlilik, günümüzün en önemli konularından biri olarak bilim, politika ve toplum tarafından giderek daha fazla vurgulanır hale geldi.

Detaylı Bilgi

Dünyanın Çocuklarına Çevre Dostu Alışkanlıklar

Dünya dediğimiz evimize bakmamıza yardımcı olacak küçük değişiklikler yapmaya ‘sürdürülebilirlik’ diyoruz.

Detaylı Bilgi

2023 Yılında İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda Neler Yapılabilir?

Sürdürülebilir bir dünya için tüm eylemlerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu şekilde hayata geçirmek gerekiyor.

Detaylı Bilgi

Yapay Zekanın Sürdürülebilirlik Çabalarında Artan Rolü

Yapay zekâ, çevre üzerindeki olumsuz insan etkisini azaltmak için verimli ve etkili stratejiler geliştirmemize yardımcı olur.

Detaylı Bilgi

Geleceğin Yaşam Alanları “Yeşil Mimari ve Biyofilik Tasarım”

Biyofilik tasarım, insanların sağlığını, zindeliğini ve esenliğini sağlayan yaşam alanları yaratmayı amaçlar.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Doğru Bir Afet Yönetimi Nasıl Olmalı?

Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve doğayla uyumlu çözümler geliştirmek, QNB Finansbank olarak öncelikli hedeflerimiz içinde bulunuyor.

Detaylı Bilgi

Afetlere Hazırlıklı Olmak için Teknoloji ve Veri Biliminden Nasıl Faydalanabiliriz?

Bilim ve teknoloji potansiyel afetleri tahmin etmek, izlemek, afetlere müdahale etmek ve etkilerini azaltmak için stratejiler geliştirmemize olanak tanır.

Detaylı Bilgi

Yeşil Teknolojide Yeni Akımlar

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sağlıklı bir biçimde karşılanabilmesi için sürdürülebilirliğin en önemli parçası, yeşil teknoloji alanına yapılan yatırımlardır.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilir bir Toplum için Yurttaş Bilimi

Yurttaş bilimi projeleri içinde astronomi, ekoloji, çevresel izleme, biyolojik çeşitlilik çalışmaları, iklim araştırması gibi çok çeşitli konular ele alınır.
 

Detaylı Bilgi

Finansal Kapsayıcılık ile Yeşil Geleceğe Yatırım Yapmak

Günümüzde, şirketlerin ve bireylerin sürdürülebilir kaynaklara ve yeni finansman yollarına erişimi giderek daha fazla önem kazanıyor.

Detaylı Bilgi

İklim Risklerinin Yönetişimi ve Geleceğimizi Şekillendiren Adımlar

Dünya, iklim değişikliği ile mücadelede daha hızlı ve etkili eylemlere ihtiyaç duyuyor. Karbon Fiyatlandırması ve Enerji Vergilendirmesine İlişkin OECD Serisi kapsamında, 2022 yılında yayınlanan rapora göre, yetmiş bir ülke, net sıfır emisyon hedefine ulaşma sözü vermiş durumda.

Detaylı Bilgi

Güneş Enerjisi: Aydınlık Bir Gelecek için Yol Haritası

Güneş enerjisine yönelik yatırımların teşviki için etkin politikalar geliştirmenin yanı sıra, bu enerji formunun taşıdığı faydaların vurgulanması büyük önem taşıyor.

Detaylı Bilgi