bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

5 binden fazla bursiyere, 26 bin gönüllü kadın hekim ve 5bin 500 resmi üyeye sahip olan KAHEV’in, deprem sonrası öğrenciler için açtığı başvuruya 7 binden fazla başvuru yapıldı. Şu an bünyesinde 2 binden fazla bursiyer bulunuyor. 
Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatında zorluk yaşayan, güncel eğitim olanaklarına erişemeyen, toplumun her kesiminden çocuklara ve gençlere destek olmak vizyonu ile kurulan KAHEV, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve eşit eğitim hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak; eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak amacındadır.