bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

QNB Grubu Sürdürülebilirlik Çerçevesi

QNB Grubu sürdürülebilirliği, müşterilerinin, hissedarlarının, çalışanlarının, toplumun kısacası tüm paydaşlarının yararına finansal, çevresel, sosyal ve insani açıdan uzun vadeli değer sağlanması olarak tanımlar. QNB Grubu’nun sürdürülebilirlik çerçevesi Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Operasyonlar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk olmak üzere üç yapı taşından oluşur:

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir finans, değer yaratmak amacıyla, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) kriterlerinin QNB Grubu’nun finansman faaliyetlerine entegrasyonu anlamına gelmekte olup, Grubun temel amacı, sürdürülebilirlik bakış açısını müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerden sağlanan finansmanlara kadar tüm bankacılık faaliyetlerine yerleştirmektir. Sürdürülebilir Finans, QNB Grubun yerelde ve globalde sürdürülebilir kalkınma girişimlerini desteklemesinin en önemli yolu olmasının yanı sıra, itibar riskini azaltmasını ve daha çevreci, daha kapsayıcı bir ekonomiye geçişten kaynaklanan iş fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Operasyonlar

Sürdürülebilir operasyonlar, QNB Grubun etik ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayarak doğrudan ESG etkilerini yönetmesi anlamına gelir. Grubun sürdürülebilir operasyonlarını iyileştirmeye yönelik yaklaşımı; Katar Menkul Kıymetler Borsası "ESG Raporlaması Kılavuzu" tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak bu alandaki sürdürülebilirlik performansının ölçümü, yönetilmesi ve raporlaması şeklindedir. Grup, güçlü kurumsal yönetişime, çalışanlarının ve tedarikçilerinin insan haklarına saygı duymaya ve operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkilerini en aza indirmeye özellikle önem vermektedir.

Bankacılığın Ötesinde

QNB Grubu, faaliyet gösterdiği topluluklarda eğitime kapsamlı bir şekilde odaklanarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, sosyal ve insani, sanat ve kültür, sağlık ve çevre, ekonomik ve uluslararası ilişkiler ile spor alanında da sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir. Bu üç yapı taşı QNB'nin risklerini azaltarak, yeni iş fırsatları yaratarak ve markamızı güçlendirerek sürdürülebilir finansal performans sağlama hedefimize katkıda bulunur.

Bu üç yapı taşı QNB'nin risklerini azaltarak, yeni iş fırsatları yaratarak ve markamızı güçlendirerek sürdürülebilir finansal performans sağlama hedefimize katkıda bulunur.

QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Yol Haritası

QNB Finansbank’ta sürdürülebilirliği bir dönüşüm yolculuğu olarak tanımlıyoruz. Dönüşüme önce kendimizden başlıyor; paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya, doğru çözümler üretmeye odaklanıyor, memnuniyete dayalı, başarıyı hedefleyen yaşam boyu sürecek bir ortaklık kurmayı hedefliyoruz. QNB Finansbank olarak, sürdürülebilirlik yolculuğunda dünyayla insani, çevresel, ekonomik ve sosyal olarak entegre olmayı ve dünya ekosisteminin ayrılmaz birlikteliği bağlamında sorumluluklarımızı yerine getirmeyi istiyoruz. Küresel ısınmaya karşı aldığımız önlemler, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attığımız güçlü adımlar, çocuk haklarını destekleyen, bilgiye sınırsız erişimle ilgili oluşturduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz ve dijital bankacılıkla ilgili öncü çalışmalarımız bu dört etki alanı çerçevesinde QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlik çalışmalarını yönetme ve eşit bir gelecek yaratma konusundaki amacını destekliyor.

Biliyoruz ki, dünya içinde barındırdığı tüm çeşitliliği ile kapsayıcı ve eşitlikçidir; canlılara karşı ayrımcılık yapmaz, doğası gereği sürdürülebilir olandır. Biz de, QNB Finansbank olarak dünyadan esinleniyoruz. Dünyayla bir olmayı istiyoruz. Kurumsal, sosyal ve çevresel sorumluluğumuzu iklim risklerinin tam olarak kabul edildiği, uygun önlem ve hedeflerle gerekli stratejilerin yaratıldığı yeni bir entegre yönetim biçimi üzerine kuruyoruz. Ekonomik temiz kalkınmanın önünü açarak bilinçlenmiş insan kaynağımızla daha sürdürülebilir bir dünyayı amaçlıyoruz. Bu bakış açısıyla tasarladığımız sürdürülebilirlik yol haritamız; müşterilerimizin sürdürülebilirlik dönüşümüne odaklandığımız Yeşil Dönüşüm ve Sorumlu Dönüşüm etki alanları ve kendi faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağladığımız İçten Dönüşüm ve Finansçının Dönüşümü etki alanlarından oluşuyor.

sürüdürülebilirilk