bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka'nın genel sürdürülebilirlik aksiyonları için yeterli, etkili ve stratejik gözetim sağlamak üzere kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, birincil sürdürülebilirlik yönetimi ve karar verici olarak hareket eder. Komite, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ni sürdürülebilirlikle ilgili konularda bilgilendirmek ve güncellemek de dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik stratejisi ve performansının genel gözetiminden sorumludur. Banka CEO'su Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Komite’nin Başkanı görevini Banka’nın Genel Müdürü ve Sürdürülebilirlik Yönetim sorumlusu eş başkanlık çerçevesinde yürütür. Sürdürülebilirlik komitesinin her üyesi kendi alanında iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuları değerlendirir. İklim değişikliği ile ilgili küresel veya ulusal konularda yeni bir ilerleme olması durumunda, bu konular sürdürülebilirlik komitesinde tartışılır. Herhangi bir risk veya fırsat öngörülürse, bu riskleri ortadan kaldırmak için aksiyonlar alınmaya başlanır.

Sürdürülebilirlik yönetim çerçevesi hakkında daha fazla bilgi almak için QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Politikası’na ulaşabilirsiniz.

QNB Finansbank Sürdürülebilirlik ekibi, bankamızın sürdürülebilirlikle bağlantılı politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Bankanın sürdürülebilirlik politikaları ve prosedürleri temel alınarak, bankadaki tüm birimlerin koordinasyonunu sağlayarak sürdürülebilirliğe hizmet eden ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlar. Bankada sürdürülebilirlik ile ilgili projelerin oluşturulmasını teşvik eder, projelerin takibini ve performans yönetimini sağlar.

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı Yeşil Dönüşüm, İçten Dönüşüm, Sorumlu Dönüşüm, Finansçının Dönüşümü ve İştirakler Sinerji Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Gruplarımız; QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda hedeflerine ulaşması için projeleri ve çalışmaları yürütür.

sürüdürülebilirilk