bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat

 

Artkolik Sanat Platformu ile hayata geçirdiğimiz “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi 5 Mayıs 2023 tarihinde Kristal Kule’de sanatseverlerle buluştu.

Çalışmalarının merkezine iklim krizi ve çevre sorunlarını alan 30 sanatçının atık malzemelerle ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstlenirken, sergide Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş da dahil Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin ürettiği 60 eser yer alıyor.

Bankamız genel müdürlük binası Kristal Kule’de açılan sergi, 18 Haziran’a kadar her Cumartesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

 “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi kapsamında Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu bir gergedan olan “Rhinovella”, Mehmet Özenbaş’ın Kuzey ormanlarının kesilen ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla ürettiği “No 7”, Deniz Çobankent’in inşaat atıkları ile ürettiği heykellerin yanı sıra atık malzemelerden üretilen birçok eser sergileniyor.

Sergiyle paralel olarak ayrıca iklim krizi ve her geçen gün artan çevre sorunlarına dikkat çeken Çocuk Sanat Atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Artkolik iş birliği ile hayata geçirilen bu atölyelerde çocuklar küratör Denizhan Özer, Uğur Kaya ve Zahit Mungan’ın yönlendirmeleriyle atık malzemelerden çalışmalar üretecekler.

05 Mayıs 2023

Küratoryel Metin

İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda insan hayatının kapitale dayalı üretim ilişkileri ve bunun yarattığı etkilerle şekillendiğini görürüz. İç içe geçmiş sorunlar katmanı ile içinden çıkılmaz bir hal alan bu yaşantının sorumlusu olan insan, kendi yarattığı bu olumsuzluğa karşı birtakım çözümler üretse de bunda başarılı olamayıp kendi yaşantısını içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Daha doğru bir tanımlamayla sistem insan yaşantısını bunalıma, krizlere, savaşlara göçe sürüklemiştir. Nüfus artışı ile büyüyen kentler, kirlenen çevre, tarım alanlarının yok edilişi, salgın hastalıklar vs ile boğuşan insanın doğadan uzaklaşarak sofistike kent hayatı içine kendini hapsettiğini bunun sonucunda da mutsuzluğa umutsuzluğa sürüklendiğini görürüz. Daha net söylemek gerekirse bu bir kaos durumudur ve bunun üzerine düşünmemiz gerekmektedir.  

Elde edilen bilimsel verilere göre dünya yok oluyor. İnsanların dünya üzerindeki faaliyetleri, davranışları ve yarattıkları tüketime dayalı ekonomi nedeniyle dünya 6. büyük kitlesel yok oluş evresine girdi. Şu anda 7 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar olacağı tahmin ediliyor. Artan nüfusla beraber dünya ekonomisi son 50 yılda 5 kat büyüdü. Nüfus ve ekonomi büyüdükçe doğa ve çevreye verilen tahribatın katlanarak büyümeye devam ettiğini ve buna bağlı olarak dünyanın hızlı bir şekilde kirlendiğini açıkça görüyoruz. 

Son 40 yılda dünya üzerindeki vahşi hayvanların nüfusu yüzde 60 oranında azaldı. Biyolojik çeşitliliğimiz her gün tükeniyor. Dünya ormanları 8 milyar hektardan 3.6 milyar hektara düştü. Her yıl 20 milyon hektar ormanlık alan yok oluyor. Yağmur ormanları neredeyse kalmadı. Tarım alanlarının üçte biri yok edildi. Kimyasal gübreler, zirai ilaçlar doğal dengeyi bozdu, toprak kirlendi. Dünya topraklarının üçte biri çölleşti. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik azaldı. 

Petrol, gaz, kömür gibi fosil yakıtların kullanımı ile sera gazları atmosferi kirletmeye başladı. Son 50 yılda fosil yakıtların tüketimi 9 kat artınca küresel ısınma tehlikeli boyuta geldi ve sonucunda buzulların yüzde yirmisi eridi. Küresel ısınma ile dünyanın dengesi bozuldu. Şu anda 1 milyar insan temiz sudan mahrum. Denizler, göller, akarsular kirlendi. Her yıl sıcaklık biraz daha artıyor. Kısacası tam bir "kırılma noktası" süreci içindeyiz ve artık dünyayı kurtarmaya yönelik eyleme geçme zamanı geldi

Eylemle iletişim arasında direkt bir bağlantı vardır. Eylemle gerçekleşen durum insanlara olumlu ya da olumsuz şekilde yaşanmışlıklar üzerinden ulaştığı için sanatın bir eylem biçimi olarak kabul edilmesi gerekir. Her ne kadar sanat bir eylem biçimi olsa da modern insan karmaşık yaşantısı içinde sanattan daha çok sistemin kendisine dayattığı hazır yapım nesneler dünyası ve düşünce sistematiğinin girdabında zaman tüketmekte, toplumsal yaşamdan uzaklaşarak yalnızlaşmakta ve bunun sonucunda da gerçek dünya sorunlarından uzaklaşmaktadır. Bu bir yaşam biçimidir ve günümüz insanının bu manipülatif yaşama bağlı davranışlarını, bencilliğini, teslimiyetçi tutumunu anlamak zordur. Her ne kadar durum böyle olsa da sanat her şeye rağmen bir direniş biçimi, bir haykırış olarak sistem karşısında varlığını sürdürmektedir. Nitekim Heidegger "Sanat tamamen bozulmuş, tamamen yabancılaşmış bir dünyada, sadece manipülasyondan oluşan bir dünyada parıldayan ışıktır" der. 

İnsan yaşadığı çevre ile birlikte değer bulur ve yansıttığı değerlerle yaşayan bir varlık olarak doğadaki yerini almıştır. Doğayı ehlileştiren, doğayı işleyen  insan bin yıllardır sürdürdüğü bu uyumlu yaşamı son yüzyıllarda terk etmeye başlamış, gelişen modern hayatın kendine sağladığı olanaklarla içinde yaşadığı çevreyi kirletip, tahrip edip yok etme noktasına getirmiştir. Yaşanılan tüketim çılgınlığı, çevre karşıtı politikalar, büyüyen kentler, savaşlar vs nedeniyle hava, su, toprak inanılmaz bir derecede kirletilmiş bunun sonucunda da ekolojik denge bozulmuş bu da diğer canlıların yok olmasını sağlamıştır. Gelinen durum artık kabul edilemeyecek bir hale dönüşmüştür. Bu bir kırılma noktasıdır ve sanat doğadan uzaklaşan, çevreye karşı duyarsızlaşan, zevki için diğer canlıları yok eden insanların yarattığı bu tahribata karşı estetik üzerinden bir anlatıma girmektedir. 

Hayatın karmaşıklığı ve hızlı akışı içinde sanat yapıtı kendi başına bir anlam ifade etmez. Geldiği yer ve dayandığı nokta çok önemlidir. Yapıtı etkili kılıp bir yere taşıyacak olan da budur. Bu tespitten yola çıkarak sanatçıların yapıtlarına baktığımızda dünyanın en büyük sorunlarından biri olan çevre sorununu tartışmaya açtığını görürüz. Doğa-İnsan ilişkisinin olumsuz yanlarını ele alan sanatçıların günümüz yaşantısına, çevre sorunlarına, küresel ısınmaya, beden politikalarına getirdiği eleştiri ve çözümlemelerin felsefik bir bakış açısı ile ortaya çıktığını söylemek hiç de yanlış olmaz. 

Gelecek kuşaklara yaşanılabilir, güzel bir dünya bırakmak için yaşadığı çevreye, doğaya, bitkilere, hayvanlara sahip çıkan "Kırılma Noktası" sergisinin insanlara hikayenin sonunu sen yaz dediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. 

Denizhan Özer
Mart 2022, İstanbul

Çocuk Sanat Atölyeleri

Atık Kahve Baskı Atölyesi
(7-11 yaş)
6 Mayıs Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Geri Dönüşen Maskeler Atölyesi
(7-11 yaş)
13 Mayıs Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Hayalimdeki Orman Atölyesi
20 Mayıs Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Atıktan Sanat Atölyesi
27 Mayıs Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Uçurtma Atölyesi
3 Haziran Cumartesi
14:00 - 15:00 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Geri Dönüşen Oyuncaklar
10 Haziran Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Sevimli Şapkalar Atölyesi
17 Haziran Cumartesi
13:00 - 13:45 
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45 

QNB Finansbank Kristal Kule

Bilgi ve kayıt için egitim@artkolik.net adresinden veya 0 530 3663383 No’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz Sergisi Sanatçı Listesi

Abdulvahap Uzunbay
Ali Raşit Karakılıç
Alinur Velidedeoğlu
Bubi
Bedri Baykam
Deniz Çobankent
Eda Çığırlı
Emine Şenses
Erdo Sam
Eser Bakım
Funda Çetgin
Genco Gülan
Gülfidan Soyuğur
Gökçe Hiçyılmaz
Loya Kader Öztürkmen
Kemal Kahveci
Mehmet Özenbaş
Mustafa Albayrak
Nadide Gürcüoğlu
Neveser Özenbaş
Nur Gürel
Orhan Tekin
Özcan Uzkur
Özge Günaydın
Sabahat Çıkıntaş
Selçuk Yılmaz
Suat Arıkan
Şerife Bilgili Ercantürk
Tuğçe Aytürk
Tuğrul Selçuk

Sanal Tur

Sanal tur için tıklayınız.

Eserler

"Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz" sergimizdeki eserleri incelemek için tıklayınız.

Sanatçı Özge Günaydın’ın “Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor/Rhinos Back in Town” eserinin videosunu izlemek için tıklayınız.

Sanal tur için tıklayınız.