bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Cinsiyet Eşitliği Rehberi

Cinsiyet Eşitliği Rehberi

Kadir Has Üniversitesi ile birlikte 2022 yılında başlattığımız çalışma çerçevesinde QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı hazırladık, kısa ve orta vadeli taahhütlerimizi belirledik. Bu çalışma sonucunda QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni yayımladık.

Bu rehber ile öncelikle dile yerleşen eril söylem ve cinsiyete yönelik bilinçsiz ön yargıları çalışma hayatında ortadan kaldırmayı ve kadınların çalışma hayatında eşit koşullarda 
yer alarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu rehberin, kadınların iş dünyasında ve genel olarak toplumda hak ettikleri yeri almaları için referans olması en önemli motivasyonumuz.

QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

QNB Finansbank Cinsiyet Eşitliği Taahhütleri

  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza Bilinçsiz Önyargı, Cinsel Şiddet ve Tacizi Önleme eğitimleri verilmesi,
  • İşe alım süreçlerinde kadın ve erkek aday oran dağılımın eşit yönetilmeye devam edilmesi, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezun kadın çalışan oranımızın artırılmasının önceliklendirilmesi,
  • Kadın tedarikçi sayımızın önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %10 oranına kadar artırılması, 
  • Kadınların üst yönetim kademelerinde temsil oranının artırılmasıyla genel ortalamaya göre ücret açıklığı oranımızı 2023 yıl sonunda %3,57 ve takip eden yıl %7,40 oranında düşürerek, her yıl bu farkın oran olarak dengelenmesi,
  • 2.5-5.5 yaş arası çocuk sahibi olan çalışanlarımıza üç yıl süresince çocuklarının eğitimlerinde destek sağlayacak indirim anlaşmaları yapılması,