İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Prestij Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

Prestij Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2015 tarih ve 2015/14 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "QNB Finansbank A.Ş Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon"unun Finans Portföy Yönetimi A.Ş devralınmasına izin verilmiştir. Öte yandan, devir işlemleri tamamlanmadan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2015 tarih ve 23/1087 sayılı toplantısında anılan fonun Finans Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 26/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

 • 1. Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir
  Eski Unvanı Yeni Unvanı
  QNB Finansbank A.Ş Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
 • 2. Fonun yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

  Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır.

  VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
  Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 80 100
  Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları 0 20
  Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
  Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 10
  Gelire Endeksli Senetler 0 20
  Gayrımenkul Sertifikaları 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Yatırım Fonu Katılma Payları, borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrımenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
  Ortaklık Payları 0 20
  Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz) 0 10
  Varant ve Sertifikalar 0 10
 • 3. Fonun yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değişmekte olup, toplam gider oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
    Eski Yeni
  Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 1,83
  Günlük %0,0050
  Yıllık % 0,75
  Günlük %0,00205
 • 4. Fonların Portföy Saklayıcısı Finans yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
 • 5. Dönüşüm öncesi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.