notify icon
Ana içeriğin başı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Amacımız, siz müşterilerimize üstün hizmet vererek finansal açıdan tüm beklentilerinizi karşılayabilmektir.

Değerli Ortaklarımız,

2018 yılı ülkemiz ekonomisi için yüksek döviz kuru hareketleri ile başlayan, finansal koşulların sıkılaşması,  enflasyonun yükselmesi ve faiz hadlerinin artmasıyla sonuçlanan önemli gelişmelere sahne oldu. Alınan önlemlerle enflasyondaki yükseliş yılsonunda tersine çevrilirken, ivmelenen dengelenme sürecinde büyüme hızı yavaşladı ve cari işlemler dengesinde belirgin iyileşme kaydedildi. 

Görünen o ki; istikrar odaklı para ve maliye politikasının desteğiyle, dengelenme süreci 2019’da da devam edecek ve cari işlemler açığındaki daralma ile enflasyondaki düşüş yılın ilerleyen aylarında belirginleşecektir. 

Kurlardaki hızlı yükselişin dövizle borçlanan şirketleri olumsuz etkilemesine rağmen uygulamaya konan teşviklerin reel sektörü desteklemesini bekliyoruz. İhracatçılar açısından ise 2019 önemli fırsatlara işaret ediyor.

Dünya ekonomisinde ise 2019 yılında büyüme hızının yavaşlaması bekleniyor. IMF Başkanı Christine Lagarde bu yılki Davos Zirvesi’nde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve İngiltere’nin AB’den ayrılması gibi meseleler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. IMF 2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e düşürdü.

IMF’nin de belirttiği gibi, dünya 2018’de ticaret savaşları kavramı ile tanıştı. Amerika ile Çin arasındaki bu gerginlik tüm ekonomileri farklı şekillerde etkiledi ve etkileyecek. Yavaşlayan Çin ekonomisi, Amerikan Merkez bankası FED’in bilanço küçültme politikası ve Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi durdurması 2019 yılındaki ekonomik gelişmelerinin temelini oluşturacak. 

Dünya günlük ekonomi tartışmalarını sürdürürken; sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması konusu her geçen gün daha fazla önem kazanıyor ve dünya bu konuda geri kalıyor. Dijitalleşme hayatımızı çok farklı yönlerden etkiliyor. Yapay zekanın devreye girişi sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde büyük değişiklikler yaratıyor.

Tüm bu denklemin içinde ise QNB Finansbank olarak başarılı bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında yaşadığımız olumsuz ekonomik koşullara rağmen bankamız rakiplerimize göre çok daha iyi bir performans sergiledi. Tedbirli bilanço yönetimimiz; kur, vade ve faiz risklerine karşı bizi korudu. Likiditemizi yüksek tuttuk ve kredi riskimizi tüm segmentlerde etkili yönettik. Ayrıca verimlilik artışlarıyla maliyetlerimizi kontrol altına aldık.

2018 yılında Bankamızın toplam aktifleri yüzde 25 artarak 157 milyar 416 milyon TL’ye ulaşırken, canlı kredilerimiz yüzde 16 oranında artarak 95 milyar 295 milyon TL’ye, müşteri mevduatımız ise yüzde 28 oranında artarak 83 milyar  413 milyon TL’ye ulaştı. Bankamızın  net dönem kârı 2 milyar 410 milyon  TL olarak gerçekleşti. 

31 Aralık 2018 itibariyle  toplam özkaynaklarımız bir önceki yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artarak 14 milyar 572 milyon TL’ye ulaşırken; sermaye yeterlilik rasyosumuz %15,42 oldu.

Bankamız, ana hissedar QNB (Qatar National Bank)’nin gücüyle sektöre katkıda bulunmayı her geçen gün artırarak sürdürüyor.

Güçlü sermaye yapımızla kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak üzere kurduğumuz “Minik Eller Büyük Hayaller” platformu çatısı altında, gönüllü finansçılarımız ile yine çok önemli projeler hayata geçiriliyor.

QNB Finansbank’ı daha da büyüten tüm finansçı çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza, katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Ömer A. Aras
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?