notify icon
Ana içeriğin başı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Amacımız, siz müşterilerimize üstün hizmet vererek finansal açıdan tüm beklentilerinizi karşılayabilmektir.

Değerli Ortaklarımız,

Dünya, 2022 yılına artık pandemi döneminin sonuna gelindiği, sağlık endişelerinin azaldığı ve ekonominin yeniden güçleneceği umuduyla başladı. Ancak Avrupa’nın ortasında başlayan savaş yeniden insanlık adına üzücü bir tabloyu, ekonomik bağlamda ise yeni belirsizlikleri karşımıza çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Savaş Küresel Toparlanmayı Geciktiriyor" başlığı ile yayımladı. Ocak ayındaki raporundan bu yana, küresel ekonomik görünümün Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle önemli ölçüde kötüleştiği belirtildi. Raporda, 2022 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya düşürüldü. Savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağını işaret eden raporda, Merkez Bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiği, birçok ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye için bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin yanında, global olarak yükselen enflasyon sonucunda gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaşma hızı önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek. Ayrıca, enerji ve hammadde fiyatlarındaki eğilimler, cari açık ve enflasyon görünümü açısından belirleyici olacak.

Halen güçlü seyretmeye devam eden büyüme eğilimlerinin korunmasının yanında, para ve maliye politikalarının desteği ile finansal risklerin kontrol altında tutulması önemli olacak. Güçlü büyüme ve artan enerji fiyatlarının etkisi ile yükselen cari açığın finansmanı konusu gündemde kalmayı sürdürecek. Ayrıca, yükselen enflasyonun tekrar eski seviyelerine çekilmesi, büyümenin sürdürülebilir olması ve adil bölüşülmesi açısından belirleyici olacak.

Tüm bu gelişmelerle birlikte bankacılık sektörümüzün gücü ve sağlamlığı çok önemli bir çıpa olarak bizleri güçlü kılıyor. Türk bankacılık sektörü, bu dönemde reel sektörü desteklerken, fonlama konusunda da müşterilerini doğru yönlendirmek durumunda.

Dijitalleşen dünyada doğru proje ve teknolojik gelişmeler ile sektörde yine ilkleri gerçekleştirmek amacıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz.

QNB Finansbank olarak tüm bu belirsizliklere karşın, doğru finansman modelleri ve zamanında alınan stratejik kararlar ile 2022 yılının ilk üç aylık dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 425 milyar 669 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, Banka’nın net kredileri yüzde 20 oranında büyüyerek 240 milyar 762 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 16 oranında yükselerek 248 milyar 263 milyon TL’ye yükseldi. 2022 yılının ilk üç aylık döneminde, Bankanın net dönem kârı 2 milyar 383 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Bu başarıya katkı sağlayan tüm finansçılarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ömer A. Aras
Yönetim Kurulu Başkanı
QNB Finansbank A.Ş.