notify icon
Ana içeriğin başı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Amacımız, siz müşterilerimize üstün hizmet vererek finansal açıdan tüm beklentilerinizi karşılayabilmektir.

Değerli Ortaklarımız,

Pandemi etkisinden dünyanın yeniden toparlanmasını umut ettiğimiz bir yılı; savaş, dünya genelinde ekonomik durgunluk, Türkiye özelinde ise yüksek enflasyon ve kur krizini içeren sorunları yaşadığımız bir dönem olarak bitirdik.

Avrupa’da başlayan Rusya-Ukrayna savaşı politik ve ekonomik olarak tüm dünyayı etkiledi. Ukrayna’dan 7.8 milyon kişi göç etti. Batı ülkeleri Rusya’ya ciddi yaptırımlar uyguladı, birçok yabancı şirket Rusya’yı terk etti.  Savaş, enerji ve gıda fiyatlarını yükseltti. Petrol 140 dolara kadar yükseldi. Buğday başta olmak üzere tüm temel gıda fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Çin’in pandemi ile mücadele amacı ile uyguladığı kapanma politikası da eklenince dünya ticareti ciddi boyutta etkilendi ve tedarik zinciri aksadı.  Bu olumsuz gelişmeler yükselen enflasyonu dünya gündemine taşıdı. 
Çift haneli enflasyonu kontrol altına almak ve düşürmek için Amerika, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları faiz artışına giderek sıkı para politikası uyguladı. Yıl sonuna gelirken gelişmiş ekonomilerde enflasyonun bir ölçüde kontrol altına alındığını gözlemledik.

Ülkemizde, yükselen enflasyon en büyük ekonomik sorun olarak gündeme oturdu.  Uygulanan faiz düşürme politikası Türk Lirasının hızlı değer kaybına yol açtı.  Devalüasyon baskısını durdurmaya yönelik alınan önlemler yıl boyunca çok sayıda yeni regülasyonun devreye girmesine neden oldu. Hazine ve Merkez Bankası kaynaklı Kredi Korumalı Mevduat ürünü piyasada büyük ilgi gördü.  Kur üzerindeki baskıyı belirli ölçüde kontrol altına aldı.

Negatif reel faiz borsaya olan ilgiyi arttırdı, çok sayıda yeni müşteri borsa yatırımcısı oldu ve para kazandı. 
Politik alanda, Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyaya Türkiye’nin ne kadar önemli konumda bir ülke olduğunu gösterdi.  Temmuz ayında oluşturulan tahıl koridoru buna iyi bir örnek oluşturdu.

2022 yılı enerji, gıda ve mülteci krizlerinin şekillendirdiği bir yıl olurken iklim değişikliğini önlemeye yönelik sürdürülebilirlik politikaları da ön plana çıktı.

QNB Finansbank olarak sürdürülebilir bir geleceğin önemini tüm bankacılık faaliyetlerimizde ilk sıraya aldık. Sürdürülebilirlik kapsamında karbon emisyonu konusunda aldığımız tedbirlerle CDP notumuzu (Karbon Saydamlık Projesi) C’den üç kademe yukarıya A-‘ye yükselttik.

Mayıs ve Kasım aylarında vadeleri gelen sendikasyon kredilerimizi yenileyerek uluslararası bankalardan sırasıyla 360 milyon ABD Doları ve 448 milyon ABD Doları tutarlarında kaynak sağladık. Bankamız, Kasım ayındaki sendikasyonu %104 oranında yenileyerek, bankacılık sektöründeki en yüksek yenileme oranına imzasını attı. Sürdürülebilirlik performans kriterlerine dayalı olarak gerçekleştirilen bu işlemler ile QNB Finansbank, Türk ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan kararlı desteğini bir kez daha teyit etti.

Sürdürülebilir bir gelecek için eşitlik de çok önemli bir yer tutuyor. Çalışanlarının yüzde 57’sini kadınların oluşturduğu bir banka olarak biz de üzerimize düşen çalışmaları tüm insan kaynakları süreçlerimizde de yürütmeye devam ediyoruz. Cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdik. Bu endekse giren şirketler kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği paritesi, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği kriterlerinden oluşan beş temel esasa göre belirleniyor. 

Belirsizliğin yüksek olduğu 2022 yılında, Bankamız ve grup şirketlerimiz üstün bir performans sergiledi.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam aktiflerimiz, 2021 yıl sonuna kıyasla %62 artarak 601 milyar 755 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net kredilerimiz %72 oranında artış kaydederek 344 milyar 957 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 80 oranında artarak 384 milyar 58 milyon TL’ye yükseldi. 2022 yılında, Bankamızın net dönem kârı 17 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu başarıya katkı sağlayan tüm finansçılarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ömer A. Aras
Yönetim Kurulu Başkanı
QNB Finansbank A.Ş.