notify icon
Ana içeriğin başı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Amacımız, siz müşterilerimize üstün hizmet vererek finansal açıdan tüm beklentilerinizi karşılayabilmektir.

Değerli Ortaklarımız,

Olağanüstü bir yılı geride bıraktık. 2020 yılına girerken yaptığımız hiçbir tahminin, koyduğumuz hiçbir hedefin öneminin kalmadığı, önce insan sağlığı dediğimiz 2020 yılı bizlere artık farklı bir dünyada olduğumuzu da gösterdi.

Pandemi yalnızca insan sağlığını vurmadı. Dünya tarihinde, 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan daralmanın ardından, ekonomideki en büyük daralmanın yaşanması bekleniyor. Dünya Bankası, Ocak 2021 Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin 2020'de yüzde 4,3 küçülmesini beklediklerini açıkladı. 

Türkiye ise özellikle reel sektörün desteklenmesi amacıyla hükümetimiz tarafından alınan  kararlar ve bankacılık sisteminin de bu kararlara destek olması sayesinde pandemi kaynaklı ekonomik problemlerin nispeten daha yumuşak atlatılması gayreti içinde oldu. Bu yaklaşımın sonucu olarak, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1,5 civarında büyüdüğünü tahmin ediyoruz. 

Dünya Bankası’nın Türkiye için 2021 tahmini yüzde 5 büyüme düzeyinde. IMF de bu hafta yaptığı açıklamada, alınan son para politikası önlemlerinin Türk Lirası’na güveni artırdığını belirtirken, 2021 için Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yüzde 6 olarak açıkladı.

Aşılamanın başlaması özellikle yılın ikinci yarısında geçen yıldan daha güvenli bir dünyada olacağımız  umudunu veriyor. Dünyada ticaretin 2021’in ikinci yarısında daha da hareketleneceğine dair işaretler ile dünyada 2021'de yüzde 4,0 ve 2022'de yüzde 3,8 büyüme bekleniyor.

Hepimizi salgının kontrol altına alınması ve ekonomideki krizin yavaşlaması ile birlikte çok daha önemli bir süreç bekliyor. Küresel ısınma ve yerkürede başta su olmak üzere doğal yaşam kaynaklarımızın tükenmesi bu yılın diğer önemli konusu olacak. Hepimiz artık  daha az karbon salınımı ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalıyız.

Elbette konunun ekonomik veriler tarafının yanı sıra hayatamızda değişen ve önemli olan iki ayrı kavram daha var. Artık sağlık ve insanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, hedef odaklı değil insan odaklı ve daha “düşünceli (şefkatli) yönetim” kavramının önemini görüyoruz. 

QNB Finansbank olarak bizler salgın dönemiyle hızlanan dijitalleşme ve yeni teknoloji süreçlerinde sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

Yeni dünyada artık daha dijital, evden çalışma süreçlerinin arttığı, teknoloji ve insan kavramlarını merkeze alan yeni bir yönetim yapısı ile büyümeye devam edeceğiz.

Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformumuz altında yer alan projelerle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. “Daha yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilirlik” kavramına sahip çıkarak geleceği daha yaşanabilir kılmak için çalışacağız.

2020 yılında bu kaos ortamına rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürdük.  COVID-19‘un yarattığı bu zor şartlara, yavaşlayan ekonomik büyümeye, kısıtlayıcı regülasyonlara ve kamu bankalarının yoğun rekabetine rağmen 2020 yılını  başarılı bir şekilde tamamladık. Dayanışma içinde akılcı politikalar ile ölçülü riskler alarak sağlıklı bir bilanço yönetimi sergiledik. Pandemi’nin yarattığı ortamı değerlendirerek birçok alanda yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeye odaklandık.  Yeni iş yapış şekilleri ile ciddi verimlilik artışları gerçekleştirdik.

İştiraklerimiz de bu sene çok iyi performans sergilediler. Banka ile çok etkili iş birliği içinde çalıştılar ve grubumuzun finansal performansına olumlu yönde katkıda bulundular.

Bankamızın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 25 artarak  227 milyar 253 milyon TL oldu. Aynı dönemde, net krediler yüzde 25 oranında artarak 138 milyar 719 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 125 milyar 976 milyon TL’ye ulaştı.  Banka’nın net dönem kârı 2 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu olağanüstü koşulları yaşadığımız 2020 yılında da QNB Finansbank’ı daha da büyüten tüm finansçı çalışma arkadaşlarıma, pandemi döneminde onlara destek olan ailelerine, müşterilerimize ve paydaşlarımıza katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla,
Ömer A.  Aras
Yönetim Kurulu Başkanı