bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinlerimiz

13.01.2016

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinlerimiz

Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca

  • Emir İletimine Aracılık Faaliyeti (Yurt içinde)
  • İşlem Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde-Yurt dışında)
  • Portföy Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde)
  • Sınırlı Saklama Hizmetinde

bulunmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 01.02.2016 tarih ve BNK-039 (030) numaralı yetki belgesi ve izin verilen yatırım hizmet ve faaliyet izinlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Yetki Belgemiz için tıklayınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni var -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni var -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var -
vi. Diğer türev araçlar İzni var -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzni var İzni var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var
vi. Diğer türev araçlar İzni var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
6.1. Aracılık yüklenimi -
6.2. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti -
7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var
7.2. Genel Saklama Hizmeti -