notify icon
Ana içeriğin başı

FATCA ve CRS Hakkında Bilgilendirme

16.11.2017

FATCA Nedir?

FATCA, Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası'dır. (Foreign Account Tax Compliance Act) 

ABD tarafından, ABD vatandaşı ya da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, şeffaf ve izlenebilir bir vergi sistemi kurulması amacıyla 2010 yılında çıkarılmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklılık esası çerçevesinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29 Temmuz 2015'te imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ancak, henüz FATCA kapsamında ABD ile raporlama süreci başlamamıştır.

CRS (Common Reporting Standard) Nedir?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı (CRS)olarak adlandırılan bu düzenleme, OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. 
21.04.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi değişimi anlaşması (Multilateral Competent Authority Agreement) imzalanmıştır.
Bu anlaşma kapsamında getirilen yükümlülükler ve detaylı bilgi için