bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

FATCA ve CRS Hakkında Bilgilendirme

16.11.2017

FATCA Nedir?

FATCA, Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası’dır. (Foreign Account Tax Compliance Act)

ABD tarafından, ABD vatandaşı ya da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, şeffaf ve izlenebilir bir vergi sistemi kurulması amacıyla 2010 yılında çıkarılmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklılık esası çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” 29 Temmuz 2015’te imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak, henüz FATCA kapsamında ABD ile raporlama süreci başlamamıştır.

Anlaşma Kapsamında Getirilen Yükümlülükler Nelerdir?

Bankamıza Getirilen Yükümlülükler:

Finansal kuruluşlar, nezdinde bulunan tüm hesapları incelemek, ABD vatandaşı ve ABD vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemek ve belirledikleri bu müşterilerin varlık ve hesap bilgilerini talep edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) bildirmekle yükümlüdür. GİB, bu bilgileri konsolide ederek ABD Gelir İdaresi’ne (IRS - Internal Revenue Service) bildirecektir.

Müşterilerimize Getirilen Yükümlülükler:

Finansal Kuruluşlar nezdinde hesabı bulunan tüm gerçek ve tüzel müşteriler, ABD vergi mükellefi olup olmadıklarına ilişkin tespit için istenen bilgileri finansal kuruluşa beyan etmekle ve kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

FATCA Kapsamında Yükümlülüklere Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?

 • FATCA’ya uyum sağlamayan finansal kuruluşların ve beyan vermekten kaçınan müşterilerinin, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 stopaj (gelir vergisi) uygulanabilecektir. (Stopaj uygulaması, ABD veya ABD adına yetkili kurumlar tarafından yapılabilir.)
 • FATCA kapsamında gerekli bilgileri beyan etmeyen, kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmeyen uyumsuz müşteriler GİB’e raporlanacaktır.
 • Ayrıca, FATCA’ya uyum sağlamayan finansal kuruluşlar, FATCA uyumlu Yabancı Finansal Kuruluşlar nezdinde hesap açtıramayabilecektir.

FATCA’dan etkilenecek müşteriler kimlerdir?

30.06.2014 itibariyle mevcut olan müşteriler, aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip ise, ABD vergi mükellefi olup olmadığına dair beyan vermekle yükümlüdür.

Aşağıda belirtilen gerçek müşteriler;

 • ABD vatandaşları,
 • Doğum yeri ABD olanlar,
 • Green Card sahipleri,
 • ABD’de mukim olanlar,
 • ABD (veya ABD toprağı sayılan ülke) adresi veya telefon numarası olanlar,
 • ABD’ye düzenli ödeme talimatı ile para transferi yapanlar.

Aşağıda belirtilen tüzel müşteriler;

 • ABD adresi olanlar,
 • Kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar,
 • Pasif nitelikli kurumlar için (Anlaşmada açıklanan pasif finansal olmayan kuruluş tanımına giren kurum) kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar.

01.07.2014 ve sonrası edinilen müşterilerin hepsi ABD vergi mükellefi olup olmadığına dair beyan vermekle yükümlüdür.

FATCA kapsamında müşterilere ilişkin hangi bilgiler GİB’e bildirilecek?

 • Ad/Soyad ya da kurumun unvanı
 • Adres
 • ABD VKN’si
 • Hesap numarası ya da eşdeğeri
 • Bildirimde bulunan finansal kuruluşun adı ve tanımlayıcı numarası (GIIN)
 • Hesap bakiyesi ya da değeri
 • Yukarıdaki bilgilere ek olarak, mevzuatta belirtilen diğer faiz ve gelirlere ilişkin brüt tutarlar.

FATCA Beyanı için kullanılabilecek formlar:

Gerçek Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu
Tüzel Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu

FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi almak için başvurulabilecek kaynaklar nelerdir?

Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin QNB Finansbank A.Ş. tarafından bir taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili olarak profesyonel bir vergi veya hukuk danışmanına başvurmalıdırlar.

Ayrıca, aşağıdaki lerden de bilgiye erişilebilir.

http://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

CRS (Common Reporting Standard) Nedir?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı (CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. 
21.04.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi değişimi anlaşması (Multilateral Competent Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

CRS kapsamında müşterilerden hangi ülkenin vergi mükellefi (vergi amaçları bakımından mukimi) olduklarına ilişkin beyanlarının alınması uygulaması 01.07.2017 itibariyle başlamıştır. İlk bildirim 30.06.2018 tarihine kadar yapılacaktır. Devam eden yıllarda yıllık olarak 31 Mayıs günü bitimine kadar bildirimlerin yapılması gerekecektir.

Anlaşma Kapsamında Getirilen Yükümlülükler Nelerdir?

Bankamıza Getirilen Yükümlülükler:

Finansal kuruluşlar, nezdinde bulunan tüm hesapları incelemek, yabancı ülke mukimlerinin ve bunların kontrol ettikleri kurum hesaplarını tespit ederek, bu müşterilerin varlık ve hesap bilgilerini talep edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) bildirmekle yükümlüdür. GİB, bu bilgileri bildirim yapılması gereken anlaşma yapılan ülkeye bildirecektir.

Müşterilerimize Getirilen Yükümlülükler:

Finansal Kuruluşlar nezdinde hesabı bulunan tüm gerçek ve tüzel müşteriler, hangi ülkenin vergi mükellefi olduklarının tespiti için istenen bilgileri finansal kuruluşa beyan etmekle ve kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

CRS Kapsamında Yükümlülüklere Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?

 • Mevzuata uyumsuzluk olması durumunda; (gerekli bildirimin yapılmaması, eksik/yanıltıcı bildirimde bulunulması, bildirimler için belirlenen süre ve usullere uyulmaması gibi durumlarda) 213 sayılı V.U.K. Mükerrer 355.nci maddesi kapsamında her bir bildirim için yaptırım uygulanması (Özel usulsüzlük cezası) söz konusu olacaktır.
 • CRS kapsamında gerekli bilgileri beyan etmeyen, kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmeyen uyumsuz müşteriler GİB’e raporlanacaktır.

CRS uygulamasından etkilenecek müşteriler kimlerdir?

30.06.2017 itibariyle mevcut olan müşteriler, aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip ise, hangi ülke/ülkelerin vergi mükellefi olduklarına dair beyan vermekle yükümlüdür.

Yabancı ülke mukimi olan gerçek kişiler;

 • Diğer ülke vatandaşları,
 • Diğer ülkede mukim olanlar,
 • Güncel ikametgah adresi diğer ülke olanlar,
 • Diğer ülkedeki bir hesaba düzenli ödeme talimatı ile para transferi / fon transferi yapanlar,
 • Diğer ülkede ikameti bulunan bir kişiye verilmiş temsil veya imza yetkisi olanlar,
 • Diğer ülkedeki posta bekletme servisi talimatı veya posta gönderisi için belirtilen bir adres kaydı olanlar.

Yabancı ülkede mukim olan tüzel kişiler ile yabancı ülke mukimlerinin kontrol ettiği tüzel kişiler;

 • Kuruluş/Örgütlenme yeri Türkiye harici diğer ülke olanlar,
 • Firma adresi Türkiye harici diğer ülke olanlar,
 • Pasif nitelikli kurumlar için (Anlaşmada açıklanan pasif finansal olmayan kuruluş tanımına giren kurum) kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri diğer ülke vatandaşı veya mukimi olanlar.

01.07.2017 ve sonrası edinilen müşterilerin hepsi hangi ülke/ülkelerin vergi mükellefi olduklarına dair beyan vermekle yükümlüdür.

CRS kapsamında müşterilere ilişkin hangi bilgiler GİB’e bildirilecek?

Bildirimi zorunlu kişi olarak tanımlanan her bir hesap sahibi,

 • Gerçek kişinin,
  • Adı soyadı,
  • Adresi,
  • Mukim olduğu ülke/ülkeler
  • Mukim olunan ülke tarafından verilen vergi kimlik numarası (VKN)
  • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Kurumun,
  • Unvanı,
  • Adresi,
  • Mukim olduğu ülke/ülkeler
  • Mukim olunan ülke tarafından verilen vergi kimlik numarası (VKN)
 • Hesap numarası ya da işlevsel olarak eşdeğeri bir numara,
 • Bildirimde bulunan finansal kuruluşun unvanı ve VKN’si,
 • Hesap bakiyesi ya da değeri,
 • Hesap ilgili yıl veya dönem içinde kapatılmışsa kapalı olduğu bilgisi,
 • Yukarıdaki bilgilere ek olarak, mevzuatta belirtilen diğer faiz ve gelirlere ilişkin brüt tutarlar.

CRS Beyanı için kullanılabilecek formlar:

Gerçek Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu
Tüzel Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu

CRS ile ilgili daha detaylı bilgi almak için başvurulabilecek kaynaklar nelerdir?

Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin QNB Finansbank A.Ş. tarafından bir taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili olarak profesyonel bir vergi veya hukuk danışmanına başvurmalıdırlar.

Ayrıca, aşağıdaki lerden de bilgiye erişilebilir.

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/