bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Borsa İstanbul’da Gong QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi İçin Çaldı

QNB Finansbank iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleri çerçevesinde; yatırımcılara sunduğu sermaye piyasası araçlarına QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni de ekledi. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, 11 Ocak tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreni ile resmi olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi kapsamına ilk aşamada; payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören, enerji üretim kapasitesinin kaynağının asgari %75’i temiz enerji kaynaklarından oluşan ve faaliyet gelirlerinin asgari %75’ini temiz enerji faaliyetlerinden elde eden 15 şirket dahil edildi.

Temiz enerji kaynakları, fosil yakıtlar hariç, çeşitli yöntemlerle enerji üretiminde kullanılabilen atıklar, biyogaz / biyokütle, dalga, güneş, hidrojen, jeotermal, rüzgâr ve su dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynakları olarak belirlenmiştir. Temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi sırasında kullanılabilecek türde teknolojilerin (enerji verimliliği, akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler, süper iletkenler vs.) veya bileşenlerin (güneş paneli, mikrotürbinler, gelişmiş piller vs.) üretimi ve/veya satışı; temiz enerji faaliyetlerini ifade etmektedir.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksinde yer alan 15 şirket güneş paneli üretimi, jeotermal, rüzgâr enerjisi & hidroelektrik santrali, biyokütle enerjisi gibi faaliyet alanlarında olan şirketlerden belirlenmiştir.

Tarih: 11 Ocak 2023

Basın Bülteni

Basın Bülteni için tıklayınız.