bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Hedefimiz Eşit Bir Dünya… QNB Finansbank Can Tavanı Kırıyor!

QNB Finansbank olarak sürdürülebilir kalkınma için verilen mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyoruz.

UNDP’nin 17 Maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sektörümüz ve büyüklüğümüzden doğan sorumluluklarımız ile daha yaşanılabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizde farkındalık ve uygulama alanlarını genişletiyoruz.

Çalışanlarının yüzde 56’sı kadınlardan oluşan bir banka olarak, bankacılık faliyetlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra üzerimize çok önemli bir görev daha düşüyor.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için farkındalık yaratmak, daha eşit koşullarda bir çalışma hayatını düzenlemek ve daha eşit bir dünya için öncü olmak.

Birleşmiş Milletler’in Kadın Birimi’nin Eylül 2022 tarihinde yayınlanan raporuna göre dünyada bugün süre gelen uygulamaların devam etmesi durumunda, dünyanın toplumsal cinisyet eşitliğine ulaşması için 286 yıla ihtiyacı var. Böyle bir vaktimiz yok. Bu nedenle  hem birey hem kurum hem de toplum olarak daha eşit bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeli ve gereken uygulamaları hızla hayata geçirmeliyiz.

QNB Finansbank olarak, kadınların ilerlemesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine güçlü bir şekilde odaklanmak gerektiğinin, öncelikle yoksulluğun azaltılması, insan hakları ve iyi yönetişim gibi toplumsal cinsiyet perspektiflerinin öneminin bir kez daha altını çiziyoruz.

2021 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye dair taahhütlerimizi ortaya koymuştuk.
Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı hazırladık, kısa ve orta vadeli taahhütlerimizi belirledik.

27 Nisan 2023

QNB Finansbank Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

QNB Finansbank Cinsiyet Eşitliği Taahhütleri

  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza Bilinçsiz Önyargı, Cinsel Şiddet ve Tacizi Önleme eğitimleri verilmesi,
  • İşe alım süreçlerinde kadın ve erkek aday oran dağılımın eşit yönetilmeye devam edilmesi, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezun kadın çalışan oranımızın artırılmasının önceliklendirilmesi,
  • Kadın tedarikçi sayımızın önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %10 oranına kadar artırılması, 
  • Kadınların üst yönetim kademelerinde temsil oranının artırılmasıyla genel ortalamaya göre ücret açıklığı oranımızı 2023 yıl sonunda %3,57 ve takip eden yıl %7,40 oranında düşürerek, her yıl bu farkın oran olarak dengelenmesi,
  • 2.5-5.5 yaş arası çocuk sahibi olan çalışanlarımıza üç yıl süresince çocuklarının eğitimlerinde destek sağlayacak indirim anlaşmaları yapılması,

Basın Bülteni

Basın Bülteni için tıklayınız.