bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Vergi Ödemeleri

Yardımcı olmak,sorununuzu çözmek, memnuniyetinizi sağlamak için:
Finansçı Sizi Dinliyor

Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yeni taşıt alımında ne zaman motorlu taşıtlar vergisi ödenir?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

Motorlu taşıtlar vergisinde bir alt dilimden vergilendirme şartları nelerdir?

I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait yıllık tahakkuk eden vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından o yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5'ini aşması halinde, o yıl için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi aynı yaş grubundan bir alt kademeye indirilir.
Taşıtları 'Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi'nde yer alan mükellefler kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, Tebliğ ekinde yer alan 'Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu'nu (Ek-2) düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre ilgili Yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu düzenlenecektir.
Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen 'Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi'nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırırlar.

Engelli bireyler için özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıt vergisi var mı?

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

Araç, kimlik, tescil ve trafik para ceza bilgilerinde hata olması durumunda, düzeltme işlemi için vergi dairesine başvurunuzda bulundurmanız gereken evraklar nelerdir?

Araç Bilgilerinizde hata varsa

 • Ruhsat,
 • Teknik Belge,
 • Şahadetname ( Gümrük Girişli Araçlar için ),
 • Aracınızda herhangi bir tadilat var ve işlem görmemişse Karayolları Uygunluk Belgesi,

Tescil Tarihinizde hata varsa

 • Ruhsat,
 • Satış işleminiz varsa satış senediniz,
 • Veraset işleminiz varsa veraset ilamınız ve varislerin Vergi Numaraları,

Mükellef bilgilerinizde hata varsa

1) Kimlik bilgilerinizde hata varsa

 • Nüfus Cüzdanı,
 • Vergi Kimlik Numaranız,
 • Ruhsat,

2) Adres bilgilerinizde hata varsa

 • Vergi Kimlik Numaranız,
 • Adresiniz değişmişse yeni adresinizi bildirir dilekçe,

Trafik para cezaları bilgileri

 • Polis, Banka ve diğer vergi dairelerine yaptığınız ödemeleriniz halen plakanızda borç olarak gözüküyorsa makbuzlarınız,
 • Trafik Para Cezası konusunda mahkeme kararınız varsa kararın aslı,

Yukarıda açıklanan bilgilerden konunuza uyan belgelerle birlikte plakanın kayıtlı olduğu vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ağustos ayında ikinci el binek otomobili alan şahsın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Kayıt ve tescil yapılmış olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.

Çalınan araçlarla ilgili motorlu taşıtlar vergisi uygulaması nasıldır?

Çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmü gereğince, bu araçlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona erdirilecektir.

Çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılacaktır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Kredi kartı ile mükerrer ödeme yapılması durumunda ne yapılmalıdır?

Aynı borcun kredi kartıyla birden fazla ödenmesi durumunda sistem ikinci ödemenin kabul edilmediğini bankaya otomatik olarak bildiriyor. Finansallaşma gerçekleştirilmiyor. Ancak izleyen iş günü bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak veya internet bankacılığından kredi kartınızın dönem içi işlemlerini kontrol ederek yaptığınız ikinci ödemenin hesabınıza iade edilip edilmediğini kontrol ediniz. İade edilmediğine eminseniz aşağıdaki adımları izleyiniz.

Kredi kartıyla internet sayfamızdan adına mükerrer ödeme yapılan mükellef, aracın bağlı olduğu vergi dairesine giderek İade / mahsup dilekçesi vermelidir. Mükerrer ödemelerin bütün ödeme belgeleri, iade / mahsup dilekçesi ve adına ödeme yapılan araç sahibinin kimlik belgesi vergi dairesine ibraz edilmelidir.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi kimlerdir?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler "Gayrimenkul sermaye iradı" olarak ifade edilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir?

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir:

 • Götürü Gider Yöntemi (hakları kiraya verenler hariç)
 • Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Kira geliri beyanamesi ne zaman nereye verilir?

Mükelleflerin, 1 Ocak - 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için MART ayının 1'inci gününden 25'inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir. Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Hangi kredi kartları ile ödeme yapılabilir?

Şu an için sadece QNB Finansbank kredi kartları ile ödeme yapabilirsiniz.

Kampanya süresi sonrasında ödeme kredi kartları ile yapılabilir mi?

Kampanya süresi bittikten sonra QNB Finansbank kredi kartları ile tek çekim olarak ödeme yapılabilir.

Kredi kartınızla ödeme sırasında bir sorun yaşandığında ne yapılmalıdır?

Ödeme yaptığınız gün içinde yaşadığınız sorunlarda aynı gün içinde QNB Finansbank Telefon Bankacılığı veya QNB Finansbank Şube'leri ile irtibata geçebilirsiniz. Yaşadığınız sorundan 1 gün sonrasında ise Vergi İletişim Merkezi 444 0 189 ile irtibata geçmeniz gerekir.