bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

POS

Yardımcı olmak,sorununuzu çözmek, memnuniyetinizi sağlamak için:
Finansçı Sizi Dinliyor

Üye İşyeri Hizmet Bedeli nedir?


Bankamızın üye işyerlerine verdiği hizmetlere ilişkin, üye işyerlerimizin ciro'larına göre tahsil edilen masraf tutarıdır. Üye işyeri fiyatlaması POS tiplerine göre (standart POS, Mobil POS, WebPOS ya da Ortak POS) farklılaştırılmış olup, fiyatlamalar üye işyerinin aylık POS hacmine göre de değişmektedir.

Hesabımdan "Üye işyeri hizmet bedeli" alındı, bu yasal mıdır? Hangi sözleşmede yazmaktadır?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 20.maddesi hükmüne göre "Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir" hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan Tebliğin 4. maddesinde "faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" denilmekte ve anılan Tebliğ çerçevesinde T.C. Merkez Bankası'na belirlenen masraf ve komisyon tür, oran ve tutarları bildirilmektedir.


Bununla birlikte; müşterilerimizin bankamızla imzalamış oldukları Üye İşyeri Sözleşmesinin 4.maddesi 6.paragrafında;


ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ, ÜYE İŞ YERİ'ne 1 (bir) yıl süre ile kullanılmak üzere teslim edilecek, ÜYE İŞ YERİ'nin KART'lar ile aylık satış hacmi BANKA'ca belirlenen limitin altında kaldığı takdirde, BANKA'nın donanım ve yazılım masrafını ÜYE İŞ YERİ'nden talep ve tahsil hakkı olduğu konusunda taraflar mutabakata varmışlardır. Taraflar, bu masrafın BANKA'nın ilk talebinde ÜYE İŞ YERİ tarafından ödenmemesi halinde ise, BANKA'nın ÜYE İŞ YERİ ÜRÜNLERİ'ni geri alma, her türlü zararını ve geri alma masrafını ÜYE İŞ YERİ'nden talep ve tahsil etme hakkı bulunduğu konusunda mutabakata varmışlardır.