notify icon
Ana içeriğin başı

Mevduat Faizleri Stopaj Oranları Değişikliği

06.09.2018

53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı uyarınca, 31/08/2018 tarihi ile 30/11/2018 tarihleri arasında yeni açılan veya vadesi yenilenen TL ve Döviz hesapları için geçerli stopaj oranları değişmiştir. Aşağıda yeni stopaj oranları paylaşılmaktadır.

1) Döviz Tevdiat Hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20,

- 1 Yıla kadar (1 Yıl Dahil) vadeli hesaplarda %16,

- 1 Yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2) Mevduat faizlerinden;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

- 1 Yıla kadar(1 Yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

- 1 Yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Mevduat faizi stopaj oranlarına ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır;

VADE

GÜN SAYISI TL MEVDUAT

DÖVİZ MEVDUAT

MEVCUT STOPAJ ORANI GÜNCEL STOPAJ ORANI MEVCUT STOPAJ ORANI GÜNCEL STOPAJ ORANI
1 aya kadar vadeli 1-31 15% 5% 18% 20%
3 aya kadar vadeli 32-91 15% 5% 18% 20%
6 aya kadar vadeli 92-180 15% 5% 18% 20%
1 yıla kadar vadeli 181-364 12% 3% 15% 16%
1 yıl 365 12% 3% 15% 16%
1 yıldan uzun 366 ve üzeri 10% 0% 13% 13%

- Söz konusu geçici oranlar, 31.08.2018-30.11.2018 tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanacaktır. 31.08.2018 tarihinden önce ve 30.11.2018 tarihinden sonra açılan ya da vadesi yenilenen hesaplarda geçici oranlar uygulanmayacaktır.