bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

QNB Finansbank’ta Sürdürülebilir Finansman

Bankamızda finansman işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlayan, Bankamızın çevresel, sosyal ve sürdürülebilirlik çerçevelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Finans ve Ürün Çerçevesi (Sustainable Finance and Product Framework)

Sürdürülebilir Finans ve Ürün Çerçevesi – İkinci Taraf Görüşü

Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi (Green, Social and Sustainability Bond Framework)

Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi – İkinci Taraf Görüşü (Green, Social and Sustainability Bond Framework - Second Party Opinion)

Yeşil Tahvil Tahsisi ve Etki Raporu 2022

Sürdürülebilir Finansman Tahsis Raporu 2023

Sürdürülebilir Finansman Tahsis Raporu 2024 1. Çeyrek

Yeşil/Sürdürülebilir Mevduat

Nakit fazlalarını çevre dostu projelerde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için düzenlenmiş Yeşil/Sürdürülebilir Mevduat, düşük karbonlu, iklime dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi destekleyen işletmeleri ve projeleri finanse eder. Toplanan mevduat ile QNB Grup Sürdürülebilirlik Çerçevesi ile uyumlu yeşil ve sosyal krediler fonlanır. QNB Finansbank kaynakların kullanımı ve yaratılan çevresel etki performansları ile ilgili düzenli aralıklarla web sitesinde raporlar yayınlar. 

Bu ürün yatırımcı açısından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu  projelere yatırım yapmasına olanak sağlarken, bankaya da sürüdürülebilir ve çevre kapsamlı kredilere fon sağlama imkanı yaratır. Aynı zamanda firmaların sürdürülebilirlik raporlarını ve ESG KPI’larını destekleyen bu ürünle yatırımcılar mevduat getirilerine ek olarak güvenilir ve sürdürülebilir bir ürüne sahip olma avantajı elde eder.