bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Çevresel ve Sosyal Finansmanlar

QNB Finansleasing olarak, sürdürülebilirliği en önemli odak alanlarımızdan biri olarak konumlandırıyoruz.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarının finansmanını, esnek ve uzun vadeli yabancı fonlar ile finanse edebiliyoruz. Bugüne kadar finanse edilen enerji projeleri arasında güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgâr enerji santralleri (RES), biyokütle/ biyogaz projeleri (BES) bulunuyor. Enerji verimliliği ve üretim alanında faaliyet gösteren firmaların enerji tasarrufu sağlayacak makine/ekipman yenileme yatırımlarında da aktif olarak finansman desteği sağlıyoruz.  Ayrıca su tüketimi konusunda tasarruflu sulama teknolojileri gibi çevreci yöntemler ve finansman kaynakları geliştiriyoruz.

Finansal kaynaklara  erişmekte güçlük çeken KOBİ ve kadın girişimcilerimizi destekleyerek ekonomiye katılmalarını sağlamak, yenilenebilir enerji ve diğer çevre dostu projelerin finanse edilmesi çerçevesinde sürdürülebilir yatırım ilkesini desteklemek, inovasyon, girişimcilik ve dijital dönüşümü destekleyerek toplumu ve ekonomiyi şekillendirmek gibi pek çok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası ve Dünya Bankası kaynaklı krediler (Acil Durum Şirket Desteği Kredisi ve Kayıtlı İstihdam Yaratma Kredisi) ve Eximbank’ın sağladığı limitler çerçevesinde, uygun maliyetli kaynaklar ile KOBİ’lerin ve ihracatçıların üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle yatırımları için finansman desteği sunuyoruz.

Royal GES Santralleri /Isparta Şakirkaraağaç

QNB Finans Leasing tarafından finansmanı sağlanan Royal GES Santralleri (Isparta / Şarkikaraağaç) 2023 yılında faaliyete geçmiştir. Kurulu gücü 7 MW olan santralde toplam 16.300 adet solar panel kullanılmıştır. 1 yılda 10.5 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleşecek olup, 4.2 bin ton kömür tüketimine ve 565 bin ağaca eşdeğerdir. Ek olarak da, 10.5 bin ton karbondioksit emisyonu engellenecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.