bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu

QNB Finansportföy, çevresel sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili olan “Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu” (OLD) 1 Aralık 2021’de kurarak hayata geçirdi. Fon sepetinin içeriği, temiz enerji ve su alanlarında; üretici, dağıtıcı veya altyapı sağlayıcı olarak faaliyet gösteren ve sürdürülebilirlik sürecine katkı yapan şirketlerin yer aldığı yatırım fonlarından oluşuyor. Dünyada sürdürülebilir kalkınma çalışmaları çerçevesinde gün geçtikçe artan temiz su ve enerji alanında çalışmalar yapan şirketlere ve bu alandaki finansman çözümlerine olan destekler her geçen gün artıyor. QNB Finansportföy de temiz enerji ve su temalarına yönelik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve bu sektörlere yatırım yapmak isteyen müşteriler için sepet portföy oluşturarak alternatif bir yatırım aracı geliştirdi. Sepet fon portföyünde; temiz enerji alanında güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, biyoenerji; temiz su kaynaklarının korunması dağıtımı, atık sularının arıtılması, işlenmesi, analiz edilmesi, sanitasyonu ve filtrasyonu gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketler öne çıkıyor.

Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu’nun en az yüzde 80’i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonlarıyla borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılıyor. Temiz enerji ve su temalarının her birine ayrı ayrı ve devamlı olarak fon toplam değerinin asgari yüzde 40’ı oranında yatırım yapılıyor.

QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi

QNB Finansbank olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerimiz çerçevesinde, yatırımcılara sunduğumuz sermaye piyasası araçlarına QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni ekledik. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi, 2023 yılı Ocak ayında Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreni ile resmi olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Borsa İstanbul’da yayınlanmak üzere QNB Finansportföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni; faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim ve dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin ya da bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerden oluşturdu.