bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Finansmanı

Sürdürebilirliğe geçişin en önemli gerekliliklerinden biri, enerji dönüşümünü sağlayarak yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin artırılması, çevreci enerji sistemleri oluşturulması ve enerji verimli teknolojilere geçişin teşvik edilmesidir. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, yalnızca iklim değişikliğinin sonuçlarını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda yeni istihdam fırsatları açarak sosyal ilerlemeyi de destekler.

QNB Finansbank olarak sürdürülebilir kalkınmaya yönelik finansmanlarımızda bankacılık sektörünün sürdürebilir ve yeşil dönüşümü için rol oynamaya devam ediyor, elektrik üretim yatırımlarına yönelik proje finansmanlarında yenilenebilir enerji projelerini önceliklendiriyoruz.

Öz Tüketime Dayalı Lisanssız GES Finansmanı

Öz tüketime dayalı lisanssız Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarının günümüz koşullarında önem kazanması ile birlikte, Bankamızca geliştirilen öz tüketim modeli üzerinden Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarına finansman desteği sağlıyoruz.