bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

POLİTİKALAR

Çevresel ve Sosyal Politikalar

Bankamızda sürdülebilirlikle ilgili konuların etkin bir şekilde yönetilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlayan, Bankamızın çevresel, sosyal ve yönetişimsel taahhütlerinin ve uygulamalarının genel çerçevesini belirleyen QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Politikasına ve diğer tamamlayıcı politika ve dokümanlara aşağıda yer verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Politikası
Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Çalışan Davranış Kuralları Talimatı
İş Sürekliliği Beklenmedik Durum Planı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi
Enerji Politikası

 

RAPORLAR

SPK- Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Cinsiyet Eşitliği Göstergeleri (Gender Equality Indicators)

SERTİFİKALAR

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

LEED Sertifikası