İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Sosyal ve Çevresel Politika

Desteklediğimiz tüm projelerin çevreye duyarlı olmasına özen gösteririz

QNB Finansbank A.Ş. Sosyal ve Çevresel Politikası

Bir finansal kuruluş olarak, topluma ve gelecek nesillere karşı yüklendiğimiz sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle hedefimiz, kapsamlı bir çevre politikasına uygun şekilde faaliyet göstererek Türk finans sektöründe önder bir kuruluş olmaktır.

Faaliyetlerimizin doğrudan veya dolaylı olarak yerel, bölgesel ve küresel anlamda çevreyi etkilediğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemimizi kurmuş bulunmaktayız. Faaliyetlerimizin sosyal ve çevresel etkilerini azaltmak için sistematik ve tutarlı bir yaklaşım izlemek kararlılığındayız.

Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlı bulunmaktayız. Kredi programlarımız yoluyla diğer kuruluşları da çevre koruma ve kirliliği önleme konularında teşvik ederek, çevresel kurallarımızı işlemlerimize ve işle ilgili kararlarımıza her yönüyle dahil etme ve uygulama arzusundayız..

Sosyal ve Çevresel Politikamızın başarısındaki temel unsurun; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve kamu kurumlarının farkındalığı, onayı ve desteğinin sağlanması olduğunu biliyoruz. Tüm ilgili tarafları, internet ve banka içi düzenlemeler yoluyla çevre politikamızdan haberdar kılmak, çevre konularını eğitim programlarımıza dahil ederek bu politikamızın tüm çalışanlarımız tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak öncelikli amacımızdır.

Çevresel konuları satın alma politikamızın da bir parçası haline getirmek kararlılığındayız. Seçkin tedarikçilerle çalışmak ve onların da kendi ürün ve hizmetlerinin çevreye yönelik olumsuz etkilerini anlamalarını ve bunları azaltmalarını sağlamak amacındayız.

IFC Kapsamdışı Faaliyetler Listesi ve IFC Performans Standartlarının yanısıra; çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konulara ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemelere uygun hareket etmek, Sosyal ve Çevresel Politikamızın etkinliğini düzenli olarak izlemek kararlılığındayız. Bunun için de çevre politikamızın ve performansımızın ilgili kanunlar ile düzenlemelere uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirecek, ilgili düzenlemelerde yeralan standartlara uyacak ve mümkün olduğu ölçüde bu standartları aşmaya çalışacağız. Yasal düzenlemelerin olmadığı durumlarda faaliyetlerimizin neden olduğu çevresel etkileri en aza indirmek için kendi standartlarımızı oluşturma azmindeyiz.

Eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere birçok vakıf ve organizasyonun sponsoru olmak suretiyle gösterdiğimiz gibi, sosyal sorumluluk her zaman QNB Finansbank'ın öncelikli önem verdiği konular arasında olmaya devam edecektir.

Sosyal ve çevresel gelişime bağlılığın, sağlıklı bir toplum olmanın başlıca şartı olduğuna inanıyoruz. Bankamız bu politikanın hayata geçirilmesi ve uygulanması için gereken özen ve basireti gösterecektir.