bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Değerli Okurlar,


Dünyamız, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya. Bu kritik süreçte, enerji sistemlerimizi dönüştürmek ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atmak her zamankinden daha önemli. QNB Finansbank olarak, bu dönüşümün öncüleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.
Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, iklim değişikliğine karşı pozitif etkilerinin yanı sıra yeni istihdam alanları yaratarak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak sosyo-ekonomik kalkınmaya da önemli katkılarda bulunuyor. Bu nedenle, enerji üretim yatırımlarında yenilenebilir enerji projelerini banka olarak önceliklendiriyoruz.


Temiz Enerji Dönüşümünü Teşvik Ediyoruz
Müşterilerimizi temiz enerji dönüşümlerini destekleyecek finansmanlara teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlar için özel finansman çözümleri sunuyoruz. 2023 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji sektörüne sağladığımız kredi tutarı 368 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu sayede, temiz enerji altyapısının genişletilmesine ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunduk.


Kendi Temiz Enerji Dönüşümümüze Yatırım Yapıyoruz
Artan enerji maliyetlerini düşürmek ve karbon ayak izini azaltmak için öz tüketime dayalı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları son yıllarda oldukça önem kazandı. QNB Finansbank olarak, kendi operasyonel tüketimlerimiz için yeşil dönüşümümüzü destekleyen yatırım süreçlerini yönetiyoruz. Bu çerçevede, bankamıza öz tüketime dayalı GES projemiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca, öz tüketime dayalı GES projemizin tamamlanmasıyla, sadece enerji maliyetlerimizi düşürmekle kalmayıp aynı zamanda karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyimleri, arazi GES yatırımı yapmayı planlayan firmalarla paylaşarak onların yeşil dönüşümlerine rehberlik etme amacını da taşıyoruz.

Dünyayla1 Hareket Ediyoruz

Dünyayla1 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda hem müşterilerimizin dönüşümüne destek veriyor hem de kendi dönüşümümüze katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sizlerle 2023'te gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizi paylaşmak istiyorum:

  • 2023 yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji sektörüne proje finansmanı için sağladığımız kredi tutarı 368 milyon ABD doları seviyesine ulaştı.
  • Finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji projelerinin toplam kurulu gücü 1.569 MWp'ye ulaştı.
  • Yenilenebilir enerji projelerinin toplam proje finansmanındaki payı ise %11’e yükseldi.
  • Yenilenebilir enerji projelerinin, toplam enerji projeleri portföyündeki payı ise %100 oldu.

Bu çalışmalarımıza ek olarak, sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı temsilen, toplam Proje Finansmanı'nda sürdürülebilir kredilerin oranını %38,9 seviyesine çıkararak sektördeki sağlam konumumuzu pekiştirdik.
Dünyayla1’iz diyerek, gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir gelecekte yetişmelerini sağlamak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Sadece finansal başarıyla değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkilerle de öncü olma misyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü gücümüzü dünyadan alıyor, Dünyayla1 enerjinin öncüsü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Zeynep Kulalar
Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı