bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Değerli Okurlar,

Daha adil ve yaşanabilir bir gelecek için çıktığımız dönüşüm yolculuğumuzu anlattığımız QNB Finansbank Sürdürülebilirlik web sitesine hoş geldiniz.

QNB Finansbank olarak, çevresel ve toplumsal zorluklarla karşı karşıya kaldığımız bir dünyada, doğayı korumayı, eşit hak ve özgürlükleri savunmayı, çocukların geleceğinin sözcüsü olmayı kendimize hedef belirledik. Dünyamıza bizden geriye sadece sürdürülebilirlik adımlarımızın izini bırakmaya kararlıyız ve bu yolculukta tüm paydaşlarımızla ortaklık etmeyi önceliklendiriyoruz. İnanıyorum ki, gelecek nesiller için gezegeni korumak ve toplumu güçlendirmek ancak bir araya gelerek ve Dünyayla1 olarak mümkün.  

Son zamanlarda etkilerini daha fazla hissettiğimiz iklim krizi, global ekonomik gelişmeler, dijitalleşen yaşamlar ve küresel trendler doğrultusunda tüm bireyler ve kurumlar sürdürülebilirliği önemli bir odak noktası olarak konumlandırıyor. Bu konuda artan farkındalık, yeni gelen regülasyonlar ve değişen tercihler karşısında kurumlar iş yapış şekillerini çok yönlü şekilde düzenliyor. QNB Finansbank olarak biz de bankacılıktan doğan etki alanımız ve dönüştürücü gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyor, hem iç operasyonlarımızı hem de ürün ve hizmetlerimizi bu bakış açısı ile şekillendiriyoruz. Düşük karbon ekonomisini destekleyen, istihdamı arttıran, pozitif etki yaratan projelerin finansmanına öncelik veriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına, startuplara,  kadın sahipliğindeki işletmelere, KOBI’lere, genç girişimcilere ve daha birçok farklı segmente, geniş ürün ve hizmet gamı ile kapsayıcı ve özel finansal çözümler sunuyoruz. Gelecek sorumluluğu ile hareket eden iş birliklerimizle sistematik değişimi sağlamak, çevresel ve sosyal refahın önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Attığımız her adımın odağına geleceğimiz olan çocuklarımızı koyuyoruz. Öncelikle kendimizden başlattığımız değişim ve dönüşüm ile uzun vadede Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları ise ancak; ormanla, toprakla, havayla, suyla, çocuklarla, gençlerle, kadınlarla yani doğayla ve toplumun tüm kesimiyle bir olma bilinci ile hareket ederek başarabileceğimizin farkındayız. 

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzu şeffaflıkla paylaşmak Dünyayla 1 olma amacımızın önemli bir bacağı. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız web sitemizde, sorumlu ürün ve hizmetlerimizden, yerel ve global iş birliklerine, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizden iştiraklerimizle ortak yürüttüğümüz projelere kadar sürdürülebilirlik alanında attığımız tüm adımlara yer verdik. Sürdürülebilir seçimlerinizde sizlere de rehber olacak değerli bilgileri, kaynakları ve çözümleri kullanımınıza sunmayı hedefledik. Sitemizde iklim değişikliğinde atılması gereken adımlardan yapay zekanın sürdürülebilirlik çabalarında ki rolüne, geleceğin yaşam alanlarından yeşil teknoloji akımlarına, sürdürülebilir afet yönetiminden yurttaşlık bilimine kadar farklı alanlara hitap edecek çok çeşitli konuları ele alıyoruz. Gündemi yakından takip eden makalelerle ve dünyadan haberlerle çevre, toplum sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve insan ile doğa arasındaki birliği vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu farkındalık geliştikçe, daha eşitlikçi ve adil bir dünyayı şekillendirecek bilinçli kararlar ile domino etkisi yaratabileceğiz.

Aynı hedef etrafında toplandığımızda, bizi birbirimizden ayıran tüm kültür ve ideoloji sınırlarını aşarak beraber hareket edebilir, iş birliklerinin öne çıktığı, bilgiye erişimin eşit ve açık olduğu, doğa ile uyumlu, adil ve kapsayıcı bir dünyanın temellerini beraber atabiliriz. 

Sürdürülebilir bir geleceğe giden bu yolda bize katılın, farkı birlikte yaratalım. 
Çünkü, hepimiz dünyayla biriz. 

Yeliz Arıkök Ataay
Sürdürülebirlik Komitesi Başkanı