İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Zorunlu Hekim Mesleki
Sorumluluk Sigortası

Varlıklarınız ve Sorumluluklarınız İçin...

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini poliçe teminatları altında güvence altına alan bir zorunlu sigortadır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.

Detaylı bilgi için sizi en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne bekliyoruz.

Sigorta Teminatları

  • Poliçe bedeli peşin olarak tahsil edilir.
  • Bu poliçe kapsamında her bir olay için azami teminat tutarı 300,000 TL'dir. Risk gerçekleşmiş olsa dahi olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır.
  • Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.
  • Bu poliçede sigortalının sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak oluşan hasarlar temin edilmiş olup, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda oluşan talepler de teminat kapsamındadır.

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçeniz, SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. tarafından sunulmaktadır.