bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Bireysel Sorumluluk Sigortaları

Mesleki risklere karşı önlemlerinizi erkenden alın

QNB Finansbank’ta sunulan Sorumluluk Sigortaları ile mesleğinizi huzur içinde icra edebilir,karşı karşıya kalabileceğiniz hukuki problemler için kendinize ekonomik güvence sağlayabilirsiniz.

Finansçıyla İçiniz de Cebiniz de Rahat!

  • Çeşitli mesleklere yönelik teminat güvenceleri,
  • Oluşabilecek hukuki durumlarda ekonomik destek.

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren birçok görevlinin zorunlu olarak yaptırması gereken mesleki sorumluluk sigortanız QNB Finansbank’tan. Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel kuruluşların sağlık birimlerinde çalışan hekim, diş hekimi veya tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların maddi ve manevi tazminat ve yargılama giderleri, Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında karşılanır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın yürürlüğünden önce Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.

Teminatlar

  • Poliçe kapsamında her bir olay için ödenecek azami teminat tutarı 300.000 TL’dir.
  • Poliçe bedeli peşin olarak tahsil edilir.
  • Sigorta, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşecek mesleki faaliyetleri kapsar.
  • Poliçe kapsamında sigortalının sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak oluşan hasarları temin edilmiştir.
  • Sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda oluşan talepler de teminat kapsamındadır.

Sigorta Şirketi

Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası hizmeti Sompo Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.