notify icon
Ana içeriğin başı

Hayat Sigortaları

Kötü sürprizlere karşı tedbirinizi şimdiden alın

Hayatın getirebileceği kötü sürprizlerin önüne geçemeseniz de tedbir almak Finansçıyla mümkün.

Farklı Taleplere Nokta Atışı Teminatlar

  • Talebinize yönelik teminat belirleme şansı,
  • Destekleyici sağlık hizmetleri,
  • Kaza, vefat veya tehlikeli hastalık durumlarında ekonomik destek,
  • Vefat halinde yakınlarınıza tanınan teminat hakkı.

Akıllı Hayat Sigortası

Akıllı Hayat Sigortası ile ayda 20 ABD Doları’ndan başlayan prim ödemeleriyle sevdiklerinizi ve geleceğinizi yıllar boyunca güvence altına alırken hem vergi avantajından faydalanabilir hem de sigorta süresi sonunda poliçede belirtilen vefat riski gerçekleşmemiş ise ödediğiniz dolara endeksli tüm primleri geri alabilirsiniz.

Vefat etmeniz durumunda ise sevdiklerinize maddi güvence sağlayan Akıllı Hayat Sigortası, geleceğinizi düşünürken paranızın değerini de koruyor.

Vefat Tazminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Yaşam Tazminatı

Sigorta süresinin sonunda sigortalının hayatta olması şartıyla, ödenen tutardır ve bu tutar poliçe süresi boyunca ödenmiş olan prim tutarı kadardır. Bu tutara hak kazanmak için vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış, poliçenin feshedilmemiş, prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanmış olması gerekir.

Poliçe Süresi

Poliçe süresi 12 yıldır.

Tazminat Ödemesi

Tazminat ödemesi tek seferde yapılır.

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

  • Sigorta giriş yaşı 18-67 yaş aralığında olup herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 79’u geçmemelidir.
  • Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilir. Sigorta süresi sonunda primin tamamı size ABD Doları karşılığı TL olarak ödenecektir. Sözleşme süreci sonunda ödediğiniz primin tamamı, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevirilerek tarafınıza ödenecektir.
  • Prim ödemeleri alt limiti en az 20 ABD Doları aylık ödemeden başlamaktadır.
  • Gelir vergisine tabi olan gerçek kişiyseniz (serbest meslek sahibi, yatırım ya da kira geliri vb.) ödediginiz primleri beyannamenizde masraf olarak göstererek vergi matrahınızdan düşebilirsiniz veya ücretli çalışıyorsanız şirketinizin İnsan Kaynakları veya Muhasebe departmanına dekontunuzu iletmeniz yeterli olacaktır.
  • Poliçeden erken ayrılmak istemeniz durumunda poliçenin kalan süresine bağlı olarak belirlenen kesinti oranlarıyla hak kazanacağınız prim tutarları size iade edilecektir.
  • Poliçe başlangıcından önce bir rahatsızlığınız varsa ve beyan edilmediyse veya poliçenizin ilk tahsilatı gerçekleşmediyse teminatlardan faydalanamazsınız.

Erken Ayrılma Prim Tutarları Tablosu*

- Sigorta ettiren en az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamı ödenmiş olan sigortalarda, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek, sigortadan ayrılabilir.

Sigorta Süresi Toplam Prim Tutarı (USD) Erken Ayrılma Kesinti Oranı Erken Ayrılma Kesinti Tutarı (USD) Erken Ayrılma Bedeli
1. Yıl 1,200 100% 1,084.39 0
2. Yıl 2,400 50% 1,093.47 1,093.47
3. Yıl 3,600 45% 1,488.70 1,819,52
4. Yıl 4,800 40% 1,781.20 2,671.80
5. Yıl 6,000 35% 1,967.46 3,653.85
6. Yıl 7,200 30% 2,043.80 4,768.86
7. Yıl 8,400 25% 2,006.61 6,019.82
8. Yıl 9,600 20% 1,852.16 7,408.64
9. Yıl 10,800 15% 1,577.40 8,938.58
10. Yıl 12,000 10% 1,179.08 10,611.76
11. Yıl 13,200 0% 0% 13,084.91
12. Yıl 14,400 0% 0% 14,283.54
Poliçe Sonu 14,400 0% 0 14,400.00

* Bu tablo, 45 yaşında 12 yıllık bir poliçeye sahip bir erkeğin aylık 100 ABD Doları prim ödemesi yapması baz alınarak hazırlanmıştır.

Örnek Hesaplama Tablosu*

  Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
Aylık Prim Tutarı $ 50 $ 100 $ 250
Vergi Avantajı** (35%) $ 17.5 $ 35 $ 87.50
Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Aylık Prim Tutarı $ 32.5 $ 65 $ 162.50
12 Yıl Sonunda Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Prim Tutarı $ 4,680 $ 9,360 $ 23,400
12 Yıl Sonunda İade Alacağınız Prim Tutarı $ 7,200 $ 14,400 $ 36,000
Vergi Avantajı ile Doğan Kazancınız** $ 2,520 $ 5,040 $ 12,600
Vefat Teminatı $ 23,103 $ 46,206 $ 115,516

* Bu tablo, 45 yaşında bir erkegin aylık ödeme yapması baz alınarak hazırlanmıştır. Teklif yerine geçmez.

**Vergi düzenlemeleri gereğince asgari ücret istisnası dışında kalan vergileriniz için vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Yıllık indirilebilir matrah tutarı gelirinizin %15’i ve her yıl açıklanan yıllık brüt asgari ücret toplam tutarını geçemez.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Akıllı Hayat Sigortası, QNB Finansbank’ın acentesi olduğu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş, QNB Finansbank A.Ş’nin %100 iştirakidir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat Sigortası* karşılaşabileceğiniz yaşamsal risklere karşı vefat ve maluliyet teminatları ile sizi güvence altına alan, başınıza gelmesini istemediğiniz olumsuz durumlarda içerdiği teminatlar ile siz ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen uzun süreli ferdi hayat sigortası ürünüdür.

18-63 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Uzun Süreli Hayat Sigortası kapsamında hak kazanacağınız Vefat Teminatı sayesinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar, sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Uzun Süreli Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Uzun Süreli Hayat Sigortası, bir QNB Sağlık Hayat  Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ürünüdür.

Kredi Hayat Sigortası

QNB Finansbank'tan alacağınız tüm bireysel tüketici kredileriyle aynı zamanda Kredi Hayat Sigortası'ndan da faydalanma hakkı elde edersiniz. 1 yıllık veya kredi vadeniz boyunca sahibi olabileceğiniz poliçeyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kredi Hayat Sigortası hizmetinden QNB Finansbank'tan Bireysel Tüketici Kredisi kullanan 18-70* yaş aralığındaki sağlıklı müşteriler faydalanabilir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar,sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Sigorta Şirketi

Kredi Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Müşteri yaşı+kredi vadesi

Benim Seçimim Hayat Sigortası

Kendinizi en iyi siz tanırsınız. Benim Seçimim Hayat Sigortası ile risk faktörleri doğrultusunda dilediğiniz teminat ve teminat tutarlarını seçebilir, size özel bir sigorta poliçesini özgürce oluşturabilirsiniz.

18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde poliçede belirlenmiş tehlikeli hastalık türlerinden birine yakalanmanız durumunda, poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Kanser, kalp krizi, inme, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli, felç, körlük, kalp kapakçığı değişimi, aort hastalıkları sonucu yapılan ameliyat, koma, büyük yanıklar ve multipl skleroz hastalıkları ve ameliyatları Tehlikeli Hastalıklar Teminatı kapsamında değerlendirilir. Bu teminatın geçerliliği poliçenizin başlangıç tarihinden 90 gün sonra başlamaktadır.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigorta süresince Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan ve hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren bir kaza veya hastalık geçirmeniz durumunda, hastanede geçireceğiniz her gün için poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde iş göremez durumda olduğunuz her bir gün için poliçenizde belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda vefat etmeniz durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Toplu taşıma araçlarında ücretli olarak seyahatiniz sırasında yaşanabilecek bir kaza sonucu vefatınız durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Benim Seçimim Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.