bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Hayat Sigortaları

Kötü sürprizlere karşı tedbirinizi şimdiden alın

Hayatın getirebileceği kötü sürprizlerin önüne geçemeseniz de tedbir almak Finansçıyla mümkün.

Farklı Taleplere Nokta Atışı Teminatlar

 • Talebinize yönelik teminat belirleme şansı,
 • Destekleyici sağlık hizmetleri,
 • Kaza, vefat veya tehlikeli hastalık durumlarında ekonomik destek,
 • Vefat halinde yakınlarınıza tanınan teminat hakkı.

Akıllı Hayat Sigortası

Akıllı Hayat Sigortası ile ayda 20 ABD Doları’ndan başlayan prim ödemeleriyle sevdiklerinizi ve geleceğinizi yıllar boyunca güvence altına alırken hem vergi avantajından faydalanabilir hem de sigorta süresi sonunda poliçede belirtilen vefat riski gerçekleşmemiş ise ödediğiniz dolara endeksli tüm primleri geri alabilirsiniz.

Vefat etmeniz durumunda ise sevdiklerinize maddi güvence sağlayan Akıllı Hayat Sigortası, geleceğinizi düşünürken paranızın değerini de koruyor.

Vefat Tazminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Yaşam Tazminatı

Sigorta süresinin sonunda sigortalının hayatta olması şartıyla, ödenen tutardır ve bu tutar poliçe süresi boyunca ödenmiş olan prim tutarı kadardır. Bu tutara hak kazanmak için vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış, poliçenin feshedilmemiş, prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanmış olması gerekir.

Poliçe Süresi

Poliçe süresi 12 yıldır.

Tazminat Ödemesi

Tazminat ödemesi tek seferde yapılır.

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

 • Sigorta giriş yaşı 18-67 yaş aralığında olup herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 79’u geçmemelidir.
 • Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilir. Sigorta süresi sonunda primin tamamı size ABD Doları karşılığı TL olarak ödenecektir. Sözleşme süreci sonunda ödediğiniz primin tamamı, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevirilerek tarafınıza ödenecektir.
 • Prim ödemeleri alt limiti en az 20 ABD Doları aylık ödemeden başlamaktadır.
 • Gelir vergisine tabi olan gerçek kişiyseniz (serbest meslek sahibi, yatırım ya da kira geliri vb.) ödediginiz primleri beyannamenizde masraf olarak göstererek vergi matrahınızdan düşebilirsiniz veya ücretli çalışıyorsanız şirketinizin İnsan Kaynakları veya Muhasebe departmanına dekontunuzu iletmeniz yeterli olacaktır.
 • Poliçeden erken ayrılmak istemeniz durumunda poliçenin kalan süresine bağlı olarak belirlenen kesinti oranlarıyla hak kazanacağınız prim tutarları size iade edilecektir.
 • Poliçe başlangıcından önce bir rahatsızlığınız varsa ve beyan edilmediyse veya poliçenizin ilk tahsilatı gerçekleşmediyse teminatlardan faydalanamazsınız.

Erken Ayrılma Tablosu*

- Sigorta ettiren en az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamı ödenmiş olan sigortalarda, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek, sigortadan ayrılabilir.

Poliçe Ayı 0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 97-108 109-120 120+
Kesinti Oranı %100 %50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %0

Örnek Hesaplama Tablosu*

  Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
Aylık Prim Tutarı $ 50 $ 100 $ 250
Vergi Avantajı** (35%) $ 17.5 $ 35 $ 87.50
Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Aylık Prim Tutarı $ 32.5 $ 65 $ 162.50
12 Yıl Sonunda Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Prim Tutarı $ 4,680 $ 9,360 $ 23,400
12 Yıl Sonunda İade Alacağınız Prim Tutarı $ 7,200 $ 14,400 $ 36,000
Vergi Avantajı ile Doğan Kazancınız** $ 2,520 $ 5,040 $ 12,600
Vefat Teminatı $ 23,103 $ 46,206 $ 115,516

* Bu tablo, 45 yaşında bir erkegin aylık ödeme yapması baz alınarak hazırlanmıştır. Teklif yerine geçmez.

**Vergi düzenlemeleri gereğince asgari ücret istisnası dışında kalan vergileriniz için vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Yıllık indirilebilir matrah tutarı gelirinizin %15’i ve her yıl açıklanan yıllık brüt asgari ücret toplam tutarını geçemez.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Akıllı Hayat Sigortası, QNB Finansbank’ın acentesi olduğu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş, QNB Finansbank A.Ş’nin %100 iştirakidir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat Sigortası* karşılaşabileceğiniz yaşamsal risklere karşı vefat ve maluliyet teminatları ile sizi güvence altına alan, başınıza gelmesini istemediğiniz olumsuz durumlarda içerdiği teminatlar ile siz ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen uzun süreli hayat sigortası ürünüdür.

18-63 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Uzun Süreli Hayat Sigortası kapsamında hak kazanacağınız Vefat Teminatı sayesinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar, sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Uzun Süreli Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Uzun Süreli Hayat Sigortası, bir QNB Sağlık Hayat  Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ürünüdür.

Kredi Hayat Sigortası

QNB Finansbank'tan alacağınız tüm bireysel tüketici kredileriyle aynı zamanda Kredi Hayat Sigortası'ndan da faydalanma hakkı elde edersiniz. Kredi vadeniz boyunca sahibi olabileceğiniz poliçeyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kredi Hayat Sigortası hizmetinden QNB Finansbank'tan Bireysel Tüketici Kredisi kullanan 18-75* yaş aralığındaki sağlıklı müşteriler faydalanabilir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar,sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ'de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır.

Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. Sigorta Şirketi, gerekli gördüğü durumlarda, değinilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.

Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.

Sigorta Şirketi

Kredi Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Müşteri yaşı+kredi vadesi

Ticari Hayat Sigortası

Güçlü bir ülke ekonomisi ve sürdürülebilir bir büyüme, ticari işletmelerimizin güçlendirilmesi ile mümkün . Acentesi olduğumuz QNB Sigorta ile birlikte ekonomimizin bel kemiği olan ticari işletmelerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak her anında yanlarında olmak için yeni bir sigorta ürünü geliştirdik. 
Yıllık ve Uzun Süreli olmak üzere 2 farklı poliçe süresi seçeneğiyle sunduğumuz Yıllık ve Uzun Süreli olmak üzere 2 farklı poliçe süresi seçeneğiyle sunduğumuz Ticari Hayat Sigortası, ticari firma sahiplerine hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı vefat, kaza veya hastalık sonucu tam ve daimî maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ile maddi güvence sağlar.
18-68 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmediyseniz yasal varislerinize ödenir. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

Kaza veya Hatalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarında (FKSGS) tanımlanan bir kaza sonucunda ya da kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGS'de yer almayan oranlar için ise Eriskinler Için Engellilik Degerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, saglık kurulu raporundaki kazaya iliskin engel oranı dikkate alınır.
Sigortalının sigorta süresi içinde ortaya çıkan bir hastalık sonucunda derhal veya hastalık tarihinden itibaren iki yıl içinde tam ve daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve tam daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen tazminat tutarı sigortalıya ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Eriskinler Için Engellilik Degerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karsılık gelen maluliyet halleridir.
Sigorta Sirketi, gerekli gördügü durumlarda, deginilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Saglık Kuruluslarından rapor talep edebilir. Poliçede belirtilen daimi maluliyet teminatı, bu teminat kapsamında ödenebilecek tutarın üst sınırını ifade eder. Hastalık hali için 90 günlük muafiyet süresi mevcuttur. Bir kaza veya hastalık, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçeklesen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir. 

Teminat ve Prim Tutarı

Bu ürüne ait prim tutarı, poliçe süresi ve teminat tutarına göre değişkenlik göstermektedir.

İndirimli ve Ücretsiz Hizmetler

 • İşyeri Asistans Hizmeti
 • Akaryakıt İndirim Paketi
 • Araç Periyodik Bakım
 • Dis Klasik Tasarruf Planı
 • Check-up İndirim Hizmeti
 • Klima Bakım
   
Teminat Ve Prim Tutarları
Teminat Teminat Tutarları
Vefat 100.000 TL-10.000.000 TL
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet 100.000 TL-10.000.000 TL
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 25.00 TL-1.000.000TL

Sigorta Süresi

Ticari Hayat Sigortası, yıllık veya 2 ile 5 yıl arasında seçilen poliçe süresi ile alternatifleri ile sunulmaktadır.
Ticari Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Ticari Hayat Sigortası, QNB Finansbank’ın acentesi olduğu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

 

İşsizlik Teminatlı Kredi Hayat Sigortası

QNB Finansbank'tan alacağınız tüm bireysel tüketici kredileriyle aynı zamanda İşsizlik Teminatlı Kredi Hayat Sigortası'ndan da faydalanma hakkı elde edersiniz. Kredi vadeniz boyunca sahibi olabileceğiniz poliçeyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kredi Hayat Sigortası hizmetinden QNB Finansbank'tan Bireysel Tüketici Kredisi kullanan 18-70* yaş aralığındaki sağlıklı müşteriler faydalanabilir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar, sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Çalışma Durumuna Bağlı Değişken Teminatlar

Çalışma durumuna bağlı değişken teminat seçeneği için sigortalının istihdam durumuna bağlı olarak sigortacı, aşağıdaki risklerden sadece birinin gerçekleşmesi halinde (riskin gerçekleştiği andaki çalışma durumuna bakılarak) tazminat bedeli hakkı tanıyacaktır. Sigortalı sigorta süresince çalışma durumuna bağlı değişken teminat kapsamında aşağıda açıklaması yapılan teminatlardan her bir tazminat talebinde sadece birinden yararlanabilir. Bordrolu Çalışanlar için işsizlik, Serbest Meslek Sahipleri için kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik; emekliler, çalışmayanlar ve devlet memurları için kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane teminatları tanımlanır.

Muafiyet Süresi

İşsizlik, hastalık sonucu geçici iş göremezlik, hastalık sonucu gündelik hastane teminatlarının aktif olabilmesi için geçmesi gereken süre 90 gündür. Kaza sonucu geçici iş göremezlik ve kaza sonucu gündelik hastane durumlarında bu süre aranmamaktadır.

Tazminata Hak Kazanma Süresi

Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminata hak kazanılmaya başlanması için 30 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir. Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatları için bu süre aranmaz. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı için 3 günlük süreyi ifade eder.

Sigorta Şirketi

Kredi Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Müşteri yaşı+kredi vadesi

Benim Seçimim Hayat Sigortası

Kendinizi en iyi siz tanırsınız. Benim Seçimim Hayat Sigortası ile risk faktörleri doğrultusunda dilediğiniz teminat ve teminat tutarlarını seçebilir, size özel bir sigorta poliçesini özgürce oluşturabilirsiniz.

18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde poliçede belirlenmiş tehlikeli hastalık türlerinden birine yakalanmanız durumunda, poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Kanser, kalp krizi, inme, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli, felç, körlük, kalp kapakçığı değişimi, aort hastalıkları sonucu yapılan ameliyat, koma, büyük yanıklar ve multipl skleroz hastalıkları ve ameliyatları Tehlikeli Hastalıklar Teminatı kapsamında değerlendirilir. Bu teminatın geçerliliği poliçenizin başlangıç tarihinden 90 gün sonra başlamaktadır.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigorta süresince Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan ve hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren bir kaza veya hastalık geçirmeniz durumunda, hastanede geçireceğiniz her gün için poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde iş göremez durumda olduğunuz her bir gün için poliçenizde belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda vefat etmeniz durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Toplu taşıma araçlarında ücretli olarak seyahatiniz sırasında yaşanabilecek bir kaza sonucu vefatınız durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Benim Seçimim Hayat Sigortası hizmeti QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.