İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Uluslararası Ticarette Kullanılan
Diğer Teminat ve
Finansman Ürünleri

Dünyaya güvenle açılın.
Dünya çapında ticaret yapan firmalara yenilikçi, farklı ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

Harici Garanti, başka bir bankanın aracılığı olmadan doğrudan yurt dışındaki muhatap kişi ve kurumlara hitaben bankamız tarafından bir malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir işin yapılması gibi konularda düzenlenen geri dönülemez bir banka ödeme yükümlülüğüdür.

QNB Finansbank'ta gayri nakdi kredi limitiniz varsa Harici Garanti Mektubu hizmetimizden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Firmanıza hitaben yurt dışındaki firma emriyle hazırlanmış ve yurt dışındaki firmanın bankasının bankamıza açtığı garantiye istinaden; doğrudan tarafınıza muhatap teminat mektubu düzenleyebiliriz.

Ayrıca bankamızda gayrinakdi kredi limitiniz bulunması halinde, yurt dışında iş yaptığınız kişi ve kuruluşlara hitaben teminat mektubu vermeniz gereken ticari işlemler ve ihalelerde, kontr-garanti düzenleyerek bu kişi ve kuruluşların doğrudan kendi bankalarından teminat mektubu almalarını sağlayabiliriz.

Teminat akreditifleri, garanti mektuplarında olduğu gibi, belli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bu durumu beyan eden muhatabın uygun tazmin talebine istinaden bankanın geri dönülemez ödeme yükümlülüğüdür.

Bankamızda kredi limitiniz bulunması halinde, yurt dışında iş yaptığınız kişi ve kuruluşlara hitaben teminat akreditifi vermeniz gereken ticari işlemlerde, bu kişi ve kuruluşların doğrudan yurt dışında çalıştığı bankalara bankamız aracılığı ile teminat akreditifinin açılması mümkündür.

Ayrıca firmanıza hitaben yurt dışındaki amir emriyle hazırlanmış ve amirin bankasının bankamıza açtığı teminat akreditifine aracılık ederek firmanıza teyit ekleyerek veya teyitsiz olarak ihbar edebiliriz.

Yaygın muhabir ağı ve SWIFT sistemi aracılığıyla çok kısa sürede harici garanti, garanti ve teminat akreditifi işlemlerinizi QNB Finansbank'tan gerçekleştirebilirsiniz.

Ticari Alacak Sigortası, yurt içine veya yurt dışına yapılan satışlardan doğan kısa vadeli alacakların tahsilat riskinin fatura bazında %100 garanti altına alınması yerine sigorta mantığında havuz risk yönetimi şeklinde bir güvence ile bertaraf edilmesini sağlar.

Sigortanın amacı ölçek ekonomisi ve risk paylaştırma, çeşitlendirme yaklaşımı ile yüksek ciroların daha uygun maliyetler ile güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Sigorta yapan kuruluşlar yaygın istihbarat ağları ve deneyimleri ile alıcı risklerini yakından takip ederek limitleri kısabilmektedir. Böylece alıcı riski yönetimini başka bir kuruma devretmiş satıcılar için ayrıca bir erken uyarı hizmeti vermektedir.

Yurt dışına yaptığınız ve yurt içi bir banka garantisi ile güvence altına alınmamış satışlarınız hem alıcının ticari riskini hem de isteğiniz doğrultusunda ihracat yaptığınız ülkenin politik risklerini güvence altına alacak şekilde düzenlenebilmektedir.

Bankamız Eximbank tarafından sigortalı alacaklarınızı bir teminat olarak kabul etmekte ve alacak temliki karşılığı nakit ve gayri nakit kredi ihtiyaçlarınıza hızla yanıt vermektedir.