bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dış Ticaret Ödeme Şekilleri

Dış ticaret çözüm ortağınız: QNB Finansbank

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, tüm dış ticaret faaliyetlerinizde ihtiyaçlarınıza uygun ödeme yöntemleri QNB Finansbank’ta! Farklı talep ve tercihlere yönelik çözümlerden dilediğinizi seçebilir, Finansçı’nın avantajlarından dış ticaret faaliyetlerinizde faydalanabilirsiniz.

Dış Ticaret Faaliyetlerinizde QNB Finansbank Avantajları

 • Farklı taleplere yönelik ödeme yöntemi seçenekleri,
 • Riskleri minimuma indiren çözümler,
 • Katma değeri yüksek, teknolojik ürünler

Peşin Ödeme

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise mal sevkiyatını ödemeyi aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür.

 • Peşin ödeme yöntemi ile ithalatçı için peşin ödeme indirimlerinden faydalanma fırsatı bulunur.
 • Önce ödeme daha sonra sevkiyat yapılacağı için ithalatçı açısından yüksek risk taşıyan bir ödeme yöntemidir.
 • İhracatçı açısından en avantajlı ödeme yöntemidir.
 • Ödeme peşin olarak gerçekleştiği için ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ödemesi yapmak zorunda kalmaz.

Vesaik Mukabili Ödeme

Malın yüklenmesinden sonra; malı temsil eden sevk belgelerinin ihracatçının bankası kanalıyla, -bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere- ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir.

 • İhracatçı; malı temsil eden sevk belgelerini, bankası kanalıyla, bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına gönderebilir. Ayrıca dilerse yükleme belgesini ithalatçı bankanın emrine düzenleyerek de doğrudan ithalatçıya gönderebilir.
 • İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilir.
 • İthalatçı, malların sevkiyatından sonra ödeme yapabilir.

Mal Mukabili Ödeme

İthalatçının satın aldığı malın bedelini; malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben ve malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir.

 • Mal tesliminden sonra ödeme gerçekleşeceği için ithalatçı açısından en az risk taşıyan ödeme yöntemidir.
 • İhracatçı açısından en riskli ödeme yöntemidir.
 • Bu ödeme yöntemi, gümrüklerde fiili ithalatın gerçekleştirildiği sırada henüz mal bedeli ödenmemiş olduğu için satıcı tarafından alıcıya sağlanan bir kredi olarak nitelendirilmektedir.
 • Gümrükten mal çekişinden önce ithalatçı tarafından KKDF ödemesi yapılır.

Akreditif

İthalatçının (amir) talebi üzerine, ithalatçının bankası (amir banka) tarafından akreditif şartlarında belirtilen vesaikin akreditifte belirtilen süre içinde ihracatçı (lehtar) tarafından ibrazı karşılığında vesaik bedelinin banka tarafından ödeneceğini taahhüt edilen bir ödeme yöntemidir.

 • İhracatçı akreditif şartlarına uygun vesaiki bankaya ibraz ettiğinde bankanın kendisine ödeme yapacağından emin olur.
 • İthalatçının ise yalnızca akreditif kapsamında talep ettiği evrak ibraz edilince ödeme yükümlülüğü bulunur.

Kabul Kredili Ödeme

İhracatçının, ithalatçıya vade sağlarken kendisini poliçe ile teminat altına aldığı ödeme yöntemidir.

 • Çoğunlukla sevk edilen mala ilişkin vesaik, bankalar aracılığıyla iletilir ve ithalatçıya "poliçe kabulü" karşılığında teslim edilir.
 • Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde aval veren banka açısından ödeme taahhüdü doğurur.
 • İthalatçı mal bedelini poliçe/bono vadesinde öder.
 • İthalatçılara vadeli mal satın alma olanağı tanır.
 • Kabul kredili ithalat; vesaik mukabili, akreditifli ve mal mukabili olarak yapılabilir.

BPO (Bank Payment Obligation/Banka Ödeme Yükümlülüğü)

BPO; ihracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait, sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile bir yükümlü bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir ödeme taahhüdüdür.

 • BPO, yeni bir ödeme sistemidir. Banka taahhüdü olmayan ödeme şekillerinde riski azaltmak ve hem satıcı hem de alıcı için güvence oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.
 • Dış ticaret ödeme yöntemleri arasında en hızlı ödeme çözümüdür.
 • BPO, bir bankanın diğer bir bankaya verdiği ve satıcı tarafından bankası aracılığıyla sunulan verilerin elektronik ortamda eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülemez bir banka taahhüdüdür.
 • Gerek ulusal gerekse uluslararası ticari işlemlerde, SWIFT TSU sistemi aracılığı veri eşleştirmesinin yapıldığı ve bankaların ödeme garantisinin eklendiği bir yapıdır.
 • BPO kapsamında; fiziki belgeler doğrudan ihracatçı tarafından ithalatçıya gönderilir. Fiziki belgeler üzerindeki veriler ise ihracatçının bankasına verilir.
 • Fiziki belgeler üzerindeki bilgilerden süzülen verilerin, işlem başlatılırken talep edilen verilerle eşleşmesi halinde ödeme yükümlülüğü doğar.
 • Elektronik veri paylaşımının yaygınlaşmasıyla bankalar arasında basılı evrak alışverişine gerek kalmaksızın, söz konusu ticaretin bilgilerinin sipariş aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerinin kolayca takip edilebilmesini sağlar. Sistem, bilgilerin elektronik ortamda paylaşılması ve alıcının borcuna bir veya daha fazla bankanın belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanmıştır.
 • Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan 750E sayılı broşür olan URBPO'ya tabi olarak gerçekleştirilir.
 • Malın çekilişi sırasında ödeme yapılmamış ve vadeli bir ödeme söz konusu ise Kaynak Kullanımı Destekleme Ödemesi'ne tabi olur.