bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

Kimler vergi levhası almak zorunda, vergi levhası ne ve nasıl alınıyor, vergi levhasında neler bulunuyor gibi soruların cevapları bu yazımızda.

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan, vergi mükellefinin ilgili takvim yılı içerisinde kazancını ve ödemesi gereken vergi miktarını gösteren yasal belgedir. Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca kazancı basit usulde tespit edilenler dahil olmak üzere Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri, ilgili yılın Mayıs ayının son gününe kadar ödemeleri gereken vergi miktarına esas olan kazanç tutarı ve vergi miktarını gösteren, formatı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan levhayı almak zorundadırlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan levha asma zorunluluğu, vergi levhası alma zorunluluğu olarak değiştirilmiştir. Bu şekilde levha asma zorunluluğu kaldırılmıştır ancak mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler. Ayrıca işlerini terk eden mükelleflerin vergi levhalarını vergi dairesine iade etmesi gerekmemektedir.

Kimler Vergi Levhası Almak Zorundadır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki vergi mükellefleri vergi levhası almak zorundadırlar:

Gelir Vergisi mükellefleri:

1.    Ticari kazanç sahipleri
2.    Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin 6. fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3.    Serbest meslek erbabı, adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı

Kurumlar Vergisi mükellefleri:

1.    Anonim şirketler
2.    Limited şirketler
3.    Eshamlı komandit şirketler

Vergi Levhası’nda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Mükellefin adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler
 • GİB bilgi işlem sistemi tarafından üretilen onay kodu

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerin verilmesinden sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, söz konusu bilgiler üzerinden oluşturulan vergi levhaları mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarılır. Bu işlemden sonra mükellefler ya da 3568 sayılı kanun uyarınca yetkilendirdikleri serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirler Mayıs ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi üzerinden vergi levhalarını oluşturup, bastırabilirler. Bu tarihler kazancı basit usulde tespit edilenler dahil Gelir Vergisi mükellefleri için 1 Nisan’dan, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 1 Mayıs’tan itibaren Mayıs ayı son gününe kadardır.

Elektronik hizmetlerin yaygınlaşmasıyla vergi levhası oluşturma işleminizi Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilir ya da mali müşaviriniz aracılığıyla alabilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi’nden e-Vergi Levhası Oluşturma

1.    Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine girin ve İnternet Vergi Dairesi’ne tıklayın.
2.    Kullanıcı kodu ve şifrenizi yazarak giriş yapın ve sonra ‘Sorgulama’ butonuna basın.
3.    ‘Vergi Levhası Bilgileri’ne tıklayın.
4.    Gelir Vergisi mükellefleri için, Adi ortaklık ve kollektif şirket ortaklıkları için ayrı ayrı olacak şekilde VKN ve TC kimlik numarasını girin.
5.    Anonim ve limited şirket sahibi olan Kurumlar Vergisi mükellefleri için şirketin vergi kimlik numarasını girin ve TC kimlik numarasını boş bırakın
6.    Barkodlu vergi levhasını oluşturun ve bastırın.

Kazancı basit usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükellefleri vergi levhalarını yukarıda belirtildiği şekilde İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla ya da bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla alabilirler.

İnternet Vergi Dairesi’nden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan ve sistem tarafından verilmiş olan onay kodu tasdik hükmündedir.

Yeni Başlayan Vergi Mükelleflerinin Vergi Levhası Çıkarma İşlemi

Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi mükellefi olup ilgili yıl içerisinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarının matrah kısmında ‘Yeni işe başlama’ ifadesi yer alır.  İlgili mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyetin başlamasından sonra sistem tarafından İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarılır. Vergi levhalarını bir ay içerisinde İnternet Vergi Dairesi’nden e-Vergi Levhası olarak ya da bağlı bulundukları vergi dairesinden alabilirler.

Beyannamelerini Kanuni Süre Sonrasında Vermiş Olan Mükelleflerin Vergi Levhası Alma İşlemi

Beyannamelerini kanuni süre sonrasında vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesinden sonra İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdırabilirler.

Beyannamelerini İnternet Ortamında Vermeyen Mükelleflerin Vergi Levhası Çıkarma İşlemi

Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi mükellefi olup, beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını, beyannamelerini vermelerinin ardından bağlı bulundukları vergi dairesinden alabilirler.

Vergi Levhası’nda Hata Olması Durumunda Ne Yapılır?

Vergi levhasında hata olması durumunda, bağlı bulundukları vergi dairesi müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edebilirler. Hatanın düzeltilmesinin ardından İnternet Vergi Dairesi üzerinden vergi levhalarını oluşturabilirler.

Vergi Levhası Sorgulama/Doğrulama İşlemi

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden e-Vergi Levhası sorgulaması ya da doğrulaması yapabilirler.

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynak:
https://www.gib.gov.tr/node/103320
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=15008&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.213.pdf