bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Şirket Vergi Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda şirket vergi borcu nedir nasıl ödenir detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

20.06.2023
Okunma Süresi 5’

Şirket  Vergi Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır? Vergi Borcu Öderken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Anayasada yer alan vergi kavramı, kamu hizmetlerinin devamlılığı için kişiler ve şirketlerden, kişiler ve şirketlerin alım güçleriyle doğru orantılı olarak hesaplanan, yasal yollarla alınan ve kamu harcamaları için kullanılan ücretler bütünüdür. Anayasada yer alan hükme göre vergi ödemek vatandaşlık görevidir ve zorunludur. Vergi ödeme konusunda direnme ya da vergi ödememe söz konusu olamaz.

Bu  yazımızda şirket vergi borcu ödeme, şirket vergi borcu sorgulama başlıklarını inceledik.

Vergi Borcu Nedir?

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi vergi borcunu doğurur. Vergiyi doğuran olay Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde şu şekilde tanımlanır: Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

Kişi ya da şirket vergi borcu ödeme, gelirlerin beyanname ile beyan edilmesi sonucunda belirlenir ve ilgili tarihlerde ödenir. Beyanname verme tarihleri de yıllık takvimle belirlenir.

Vergi Türleri Nelerdir?

İdari para cezası, yargı harcı, trafik cezası gibi vergi dairesine intikal eden bütün borçlar birer vergi borcudur. Türk Vergi sistemi içerisinde yer alan bazı vergiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Mal ve hizmetlerden alınan vergiler
 • Dâhilde Alınan Katma Değer Vergisi
 • Ek Vergi
 • Taşıt Alım Vergisi
 • Akaryakıt Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Şirket Vergi Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden  şirkete özel numara ve şifreyle sorgulama yapılabilir. ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ kısmından şirket vergi borcu sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı mobil uygulamasından da yapılabilir. e -Devlet üzerinden vergi borcu sorgulaması işlemi, Vergi Borcu Sorgulama kısmından gerçekleştirilebilir.

Şirket Vergi Borcu Nasıl Ödenir?

Şirketlerin vergi borçlarının belirlenebilmesi için öncelikle beyanname verilmesi gereklidir. e-Beyanname uygulamasını kullanan mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda hazırlayarak gönderebilirler.

Vergi borçları Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, PTT, bağlı bulunulan vergi daireleri ya da bankalar aracılığıyla ödenebilir. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödemek için Borç Sorgulama ve Ödeme bölümünden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kamu bankalarının internet bankacılığı sistemleri de benzer hizmet vermektedir.

Şirket Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Şirket vergi borcu ödenmemesi durumunda cezai işlem uygulanır. Vergi borcunu belirtilen süre içerisinde ödemeyen ya da eksik ödeyen mükellefler, hazineyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle Vergi Ziyaı suçu işlemiş olurlar ve cezaya tabi tutulurlar.

Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin eksik ödenmesi veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de Vergi Ziyaı hükmündedir. Verginin sonradan ödenmesi, tamamlanması ya da haksız iadenin geri alınması ceza uygulamasını engellemez. Vergi Ziyaı cezası, 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Vergide Usulsüzlük Nedir?

Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekline ve usul kurallarına uyulmaması durumudur. Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. Vergide usulsüzlüklerle ilgili detaylı bilgiye Vergi Usul Kanunu sayfasından ulaşılabilir.

Birinci Derece Usulsüzlükler,

 • Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi,
 • Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması,
 • Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması,
 • Çiftçiler tarafından 245. madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi,
 • Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmamış olması,
 • İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi,
 • Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması,
 • Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin belirtilen süre içerisinde verilmiş olması olarak sayılabilir.

Vergi Borcu Öderken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket vergi borcu beyanname ile belirlenir. Beyannamede bildirilen tutar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araçlar ya da kurumlar aracılığıyla ya da direkt olarak vergi dairesinde ödenir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verginin tamamının belirtilen tarih aralığında ödenmesidir. Vergi işlemlerinizin takibi, yetkili muhasebeciniz tarafından düzenli bir şekilde yapılmalı ve ödemelerin vaktinde yapılması sağlanmalıdır.

Şirketinizin Yönetiminde QNB Finansbank Dijital Köprü En Büyük Yardımcınız!

QNB Finansbank güvencesiyle Dijital Köprü’nün çözümleri şirketinizin yönetiminde yanınızda! Dijital Köprü’nün sağladığı yenilikçi çözümlerden Dijital Köprü Platformu, Dijital Köprü kapsamında sahip olunan tüm ürünlerin tek bir ekrandan yönetimini sağlar. Sahip olunan çözümler için farklı kullanıcı adı ve şifreleri kullanmak yerine yalnızca FinansŞifre ile internet bankacılığına kolayca girip Dijital Köprü Platformunu kullanabilirsiniz. Enpara.com Şirketim müşterisiyseniz Dijital Köprü Platformu’na Enpara.com Şirketim internet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Yenilikçi dijital çözümlerimiz ve Dijital Köprü ile ilgili merak ettiğiniz her şey 0 850 222 00 35 numaralı Dijital Köprü Çözüm Merkezimiz ile bir telefon uzağınızda!

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynaklar:

https://intvrg.gib.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf
https://www.ismmmo.org.tr/Mevzuat/Vergi-ziyai-ve-cezasi