bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Neden e-İrsaliye kullanmalıyız?

Bu yazımızda e-İrsaliyeye neden ihtiyaç duyduğumuzu, kullanılma zorunluluğu olan durumları ve e-İrsaliyenin avantajlarını sizin için derledik.

e-İrsaliye, Sevk İrsaliyesi’nin dijital ortamda elektronik belge olarak düzenlenebildiği, alıcısına elektronik veya kağıt olarak iletilebilen, elektronik ortamda muhafaza edilebilen belgedir. e-İrsaliye, kağıt formatta hazırlanan Sevk İrsaliyesi ile aynı yasal niteliğe sahiptir. e-İrsaliye uygulamasına kayıt olan mükellefler, tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemek zorundadırlar.
Düzenlenen e-İrsaliye belgesine GİB tarafından muhafaza hizmeti sağlanmamaktadır. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü mükellefin sorumluluğundadır. Hazırlanan e-İrsaliye belgesi, muhafaza süresi boyunca dijital ortamda saklanmalı ve ilgili makamlara dijital ortamda ibraz edilmelidir. Kağıt olarak muhafaza edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
e-İrsaliye zorunluluğu bulunan ve isteğe bağlı olarak e-İrsaliye kullananların bazı koşulları sağlamaları gereklidir:

 • e-Fatura sistemine dahil olması
 • 509 numaralı VUK Genel Tebliği’nde açıklanan esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilmek ve gönderebilmek için hazırlıkların tamamlanmış olması
 • 509 numaralı VUK Genel Tebliği V.1. numaralı bölümde yer alan bilgilere göre başvurunun yapılması

e-İrsaliye Kimler İçin Zorunludur?

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye zorunluluğu bulunmaktadır:

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda belirtilen (I ve II) malların üreticisi, ithalatçısı vb. faaliyetler sürdüren lisanslı mükellefler, bayilik lisansı olanlar, bayiler ve distribütörler
 • Maden Kanunu kapsamında işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile bu mükelleflerle maden üretim faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler
 • Şeker Kanunu’nun ikinci maddesinde yer alan üreticiler
 • Demir ve çelik ya da demir ve çelikten üretilen malların, üreticisi, ithalatçısı ya da ihracatçısı olanlar
 • Gübre Takip Sistemi’nde kayıtlı olan mükellefler
 • e-Fatura sistemine dahil olan ve 2018 yılı ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
 • Sebze ve meyve komisyoncusu olan veya sebze ve meyve ticareti yapanlar

e-İrsaliye zorunluluğu olabilecek diğer mükellefler ve mükellef gruplarına, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yazılı bildirim yapılarak, en az 3 (üç) ay süre içerisinde e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu bildirilebilir.

e-İrsaliye Kimin Tarafından Kesilir?

e-İrsaliye, Sevk İrsaliyesi’nde olduğu gibi, malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenir. Mal satıcı tarafından taşınıyorsa satıcı tarafından; mal alıcı tarafından taşınıyorsa alıcı tarafından; mal kargo ya da aracı firma tarafından taşınıyorsa ilgili kargo ya da firma tarafından düzenlenir.

İlgili mükellefler e-İrsaliyelerini farklı yöntemlerle hazırlayabilirler.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Portal Yönetimi aracılığıyla
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış olan özel entegratörler aracılığıyla
 • Kendi sistemlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri ile entegre edilmesi aracılığıyla

QNB Finansbank güvencesiyle Dijital Köprü e-Dönüşüm Hizmetleri kapsamında yer alan e-İrsaliye aracılığıyla işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dijital Köprü e-İrsaliye uygulaması hem QNB Finansbank müşterileri hem de banka müşterisi olmayan mükellefler tarafından kullanılabilir. Siz de hemen buraya tıklayarak Dijital Köprü e-Dönüşüm Hizmetleri’ne başvurabilirsiniz. 

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

Sevk bilgilerinin dijital ortamda muhafaza edilebilmesi sayesinde e-İrsaliye kolaylıkları öne çıkmaktadır.

 • Geleneksel kağıt Sevk İrsaliyesi ile karşılaştırıldığında, yapılan işlemleri hızlandırır, kolaylaştırır ve iş verimliliğini arttırır.  
 • Mal teslimatı esnasında oluşabilecek hataları azaltır. Elektronik olarak hazırlanması ve muhafaza edilmesi sayesinde güvenilir bir yöntemdir.
 • İrsaliyenin basılması, gönderilmesi, gönderim ve muhafaza güvenliği riskini ortadan kaldırır. Maliyetleri azaltır.
 • Elektronik ortamda muhafaza edilmesi sayesinde ihtiyaç anında kolaylıkla erişilebilir.
 • e-İrsaliye iletimi dijital ortamda gerçekleştirildiği için şirketler arasında iade, kabul ve red işlemleri hızlıca tamamlanabilir.
 • Kağıt israfını ortadan kaldıran çevre dostu bir uygulamadır.

e-İrsaliye’de Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-İrsaliye’de zorunlu olarak yer alması gereken bilgiler belirlenmiştir.

Satıcı tarafından, e-İrsaliye düzenleme tarihi, e-İrsaliye belge numarası, düzenleyenin adı ve soyadı, ticaret unvanı, adresi ve vergi kimlik numarası yazılmalıdır.

Alıcı bilgileri kısmına, müşterinin/alıcının adı ve soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, adresi, sevkiyatı yapılan malın türü, miktarı, fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı yazılmalıdır.

Malı taşıyan aracın plakası, şoförün adı ve soyadı, TCKN bilgileri ya da taşımayı gerçekleştiren kargo/lojistik firmasının bilgileri ve GİB tarafından e-İrsaliye’ye ait bilgilerin elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesini sağlayan kare kod yer almalıdır.

e-İrsaliye Düzenlenme Süresi Nedir? e-İrsaliye İptal Edilebilir mi?

e-İrsaliye, GİB portal ya da özel entegratör uygulaması üzerinden malın sevk zamanından önce düzenlenmeli ve GİB’e iletilmelidir.

e-İrsaliye’nin iptali mümkün değildir. Mal tesliminden önce, mal içeriğinin ya da alıcının hatalı olduğunun tespit edildiği durumlarda, alıcı tarafından irsaliye yanıtı üzerinden reddedilebilir.

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynak:
https://www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru/dijital-cozumlerimiz/qnb-efinans
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf
https://ebelge.gib.gov.tr/eirsaliyehakkinda.html