İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi

Finansçıdan çiftçiye
ihtiyacına uygun çözümler

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi Nedir?

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi, kültür balıkçılığı yatırımları için gerekli finans desteğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi ile üretme havuzları ve işletme binalarının inşaatlarının yanı sıra yetiştirme araç ve gereçleri, sabit makineler, aydınlatma ve ısıtma gibi tüm yatırım harcamalarınıza kaynak yaratabilirsiniz.

Su Ürünleri Kültür Balıkçılığı Yatırım Kredisi'nin Özellikleri

  • Yatırım maliyetinin %75'ini karşılar, müşteri özelinde %85'ine kadar artırılabilir.
  • İpotek teminatlı kredilerde maksimum 120 ay vadeye kadar değerlendirilebilecektir.
  • 6/12 ayda bir ödemeli kredidir.

Gerekli Belgeler

  • Çiftçilik Belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınacak izin belgesi,
  • Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
  • Su ürünleri izin belgesi.
  • Şubede yapılacak değerlendirme ile gerekli görülmesi durumunda ilave belge ve teminat talep edilebilecektir.