bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Ticari ve Kurumsal Kredi ve Alacak Sigortaları

Finansçı ile tahsilatlarınız güvende

Hem iç hem de dış ticaret faaliyetlerinizde, tahsilatlarınız QNB Finansbank güvencesiyle garanti altına alınıyor. Alıcılardan kaynaklanan nedenlerle geciken veya gerçekleşmeyen ödemelerin işlerinizi aksatmaması için hemen şimdi Finansçı’ya gelin, işlerinizi huzurla yürütmenin keyfini çıkarın.

Kapsamlı Teminatlarla Riskleri Sıfırlayın

 • Ödenmeyen alacaklara karşı teminat güvenceleri,
 • Portföyünüzün tamamı için takip edilebilir ve ölçülebilir risk analizi,
 • Alıcı grupları için sunulan toplu teminatlar.

Kredi ve Alacak Sigortaları Özellikleri

 • Yurt içi kredi sigortası, ticari geç ödeme veya iflasla oluşabilecek ticari riskleri teminat altına alır.
 • Yurt dışı kredi sigortası, ticari risklerin yanı sıra savaş, ambargo gibi politik risklere karşı da önlem alabilmenizi sağlar.
 • Sigorta poliçeleri; ön ödeme ile yapılan satışlar, peşin satışlar, banka mektubu ile yapılan satışlar, grup şirketlerine yapılan satışlar, teyitli akreditifli satışlar, kamu kurumlarına yapılan satışlar dışında kalan; yurt içinde azami 120 güne, yurt dışında azami 180 güne kadar vadeli tüm satış cirosunu sigortalar.

Yurt İçi Poliçeler

Yurt İçi Kredi Sigortası poliçeleri, aşağıda listelenen durumlarda oluşabilecek risklerin birini, bir kısmını veya tamamını teminat kapsamına alır:

 • Alıcının iflas etmesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, borç ödeyememe sebebiyle tasfiye kararı alınması,
 • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
 • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar.

Sözleşme olması şartı ile yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.

Yurt Dışı Poliçeler

Yurt Dışı Kredi Sigortası poliçeleri, Politik Risk Teminatı sayesinde aşağıda listelenen durumlarda oluşabilecek risklerin birini, bir kısmını veya tamamını teminat kapsamına alır:

 • Alıcının bulunduğu ülkenin veya ödemenin üzerinden yapılacağı herhangi bir ülkenin idaresi tarafından ilan edilen genel bir moratoryum,
 • Alıcının bulunduğu ülkedeki politik olaylar, ekonomik zorluklar, döviz yetmezliği, devalüasyon veya kur dalgalanmaları, kanuni ve idari önlemlerden dolayı, alıcı tarafından depozit edilen ödemenin transferinin gecikmesi veya engellenmesi,
 • Savaş (iç savaş, çarpışmalar, isyanlar ve ayaklanmalar dahil olmak üzere) ihtilal ve halk ayaklanmaları,
 • Kasırga, sel, deprem, yanardağ patlaması, gelgit veya diğer doğal afet şekilleri veya mücbir sebepler,
 • İthalat veya ihracata getirilen kısıtlamalar veya ithalat ya da ihracat lisanslarının iptal edilmesi veya hükümet tarafından sözleşmenin ifasını engelleyen önlemler alınması.

Nasıl Başvurabilirim?

Firmanızın tahsilatlarını güvence altına alan Kredi ve Alacak Sigortaları’na dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi’nden başvurabilir veya şirket ünvanı, telefon, VKN bilgisi ile KobiBankaciligiSigortaYonetimi@qnbfinansbank.com adresine mail atarak başvuru yapabilirsiniz.