bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Mühendislik Sigortası

Mühendislik kazaları işlerinizi yerle bir etmesin

Ticari faaliyetlerinizde karşı karşıya kalabileceğiniz iş kazaları veya istenmeyen durumların, büyük masraflar doğurmasını zamanında alınan önlemlerle engelleyebilirsiniz. Finansçı’nın sunduğu mühendislik sigortaları ile firmanızı her türlü kötü sürprize karşı güvence altına almak çok kolay.

Teminatlarınızı Seçin Önlemlerinizi Alın

 • Farklı sektörlere yönelik teminat seçenekleri,
 • Ek teminat belirleme fırsatları,
 • Avantajlı koşullarla sunulan poliçeler.

İnşaat Bütün Riskler Sigortaları

 • İnşaat Bütün Riskler Sigortaları kapsamında; bina, fabrika, baraj, iskele, depo, yol gibi tüm inşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek beklenmedik olaylar sonucu yaşanan maddi hasar ve zararlar teminat altına alınır.
 • Sigorta, tüm inşaat sürecini tek bir poliçeyle güvence altına alır.
 • Poliçe sayesinde anahtar teslimi koşuluyla yapılması taahhüt edilen tüm inşaat projelerinin tamamlanması garanti altına alınmış olur.

Teminatlar

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel ve Seylap    
 • Fırtına,
 • Deprem,
 • Don
 • Toprak Çökmesi
 • Kaya düşmesi
 • Yuvarlanma
 • Araç Çarpması
 • Uçak Parçası Düşmesi
 • Kırılma
 • Hırsızlık
 • Dikkatsizlik ve Sabotaj

Ek Teminatlar

Poliçe sahibi dilerse aşağıda bulunan ek teminat fırsatlarından da yararlanabilir:

 • İnşaat işlerinde kullanılan makine, alet veya donanım,
 • Geçici inşaat barakaları, şantiye tesisleri ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında üçüncü şahısların uğraması muhtemel zararlar sonucu oluşabilecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar sonucu oluşan enkazın kaldırılması için yapılan harcamalar,
 • Teminat kapsamına giren nedenlerden dolayı ortaya çıkan hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan araçlarla yapılan taşıma masrafları ve fazla mesai ücretleri,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zarar ve hasarlar,
 • Terörizm ve sabotaj olayları,
 • İnşaatın bitimi veya geçici kabulünden sonra başlayan Bakım Dönemi Teminatı*.

*İnşaatı üstlenen kişinin (müteahhidin) sözleşme koşulları içindeki sorumlulukları gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında, sigortalı değerlere verilen zarar ve hasar ile inşaat süresi içinde ve kısmi veya kesin kabul öncesinde meydana gelmiş olmak koşulu ile bakım devresi içinde ortaya çıkan zarar ve hasarları karşılar.

Montaj Bütün Riskler Sigortaları

 • Montaj Bütün Riskler Sigortaları kapsamında, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında oluşabilecek, beklenmedik bir nedenle uğrayabileceği zarar ve hasarlar teminat altına alınır.
 • Sigorta, tüm montaj sürecini tek bir poliçeyle güvence altına alır.
 • Söz konusu projenin %50-%50 veya %40-%60 oranlarında hem inşaat hem de montaj işlemlerini kapsaması durumunda, İnşaat Bütün Riskler Sigortaları ve Montaj Bütün Riskler Sigortaları için ortak bir poliçe düzenlenebilir.

Montaj Bütün Riskler Sigortaları hizmeti sayesinde aşağıda listelenen projeler teminat altına alınabilir:

 • İnşaatı tamamlanmış fabrika binalarının içerisine monte edilecek makine ve teçhizatın montajı,
 • İnşaatı tamamlanmış bir binadaki sıhhi, elektrik, asansör, kalorifer kazanı gibi tesisatların montajı,
 • Vinç, pres, hidroelektrik-dizel jeneratör gruplarının ve transformatörlerin montajı,
 • Her türlü şantiye makinesinin montajı,
 • Komple santral montajları.

Teminatlar

 • Yangın veya Yıldırım
 • Deprem
 • Seylâp
 • Fırtına
 • Don
 • İnfilak
 • Toprak Çökmesi
 • Kaya Düşmesi
 • Yuvarlanma
 • Kırılma,
 • Hırsızlık
 • Dikkatsizlik ve Sabotaj

Ek Teminatlar

Poliçe sahibi dilerse aşağıda bulunan ek teminat fırsatlarından da yararlanabilir:

 • Montaj işlemi için kullanılan alet, makine, teçhizat ve geçici barakalar ve yardımcı tesisler
 • Çapraz Sorumluluk Ek Teminatı kapsamında üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlar sonucu oluşabilecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar sonucu oluşan enkazın kaldırılma masrafları, (Toplam sigorta bedelinin %2’sine kadar)
 • Teminat kapsamına giren nedenlerden dolayı ortaya çıkan hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan araçlarla yapılan taşıma masrafları ve fazla mesai ücretleri,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zarar ve hasarlar,
 • Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen zarar ve hasarlar.

Makine Kırılması Sigortaları

 • Makine Kırılması Sigortaları kapsamında, çalışır durumdaki makine ve tesislerin beklenmeyen bir neden sonucu uğrayacağı zarar ve hasarlar teminat altına alınır.
 • Poliçe sayesinde, işyeri ekipmanlarınızın; revizyon, temizleme, yer değiştirme gibi işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek hasarların gerektireceği tamirat ve bakım masraflarına karşı güvence sağlanır.

Teminatlar

 • İşletme kazaları,
 • İmalat, montaj, kalıp ve işçilik kusurları,
 • Yağlama kusurları,
 • Elektriğin kısa devre, kıvılcım, voltaj yüksekliği, izolasyon hataları sonucunda doğrudan doğruya etki yapması ve atmosferik elektriklenme zararları,
 • Tıkanma ve yabancı madde girmesi,
 • Merkezkaç kuvveti sebebiyle parçalanma,
 • Buhar kazanında veya buhar kaplarında su eksikliği,
 • Su çekiçlenmesi, ani olarak ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç sebebiyle meydana gelen ezilme, yırtılma veya buruşma,
 • Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisnalar dışındaki diğer nedenlerden meydana gelen zarar ve hasarların giderilmesi için gerekli onarım giderleriyle, yerlerine yenilerinin alınması için gerekli masraflar.

Ek Teminatlar

Poliçe sahibi dilerse aşağıda bulunan ek teminat fırsatlarından da yararlanabilir:

 • Fiziksel infilakların* yol açtığı hasarlar,
 • Makine ile tesisin temel ve kaidelerinde meydana gelen ve poliçeyle teminat altına alınan rizikolardan kaynaklanan hasarlar,
 • Teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu oluşan ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri araçlarla yapılan nakliye masrafları,
 • Çalışanların fazla mesai ücretleri ve tatil günlerine ait ödemeler,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zarar ve hasarlar,
 • Müteharrik makineler geniş kasko teminatı.

Elektronik Cihaz Sigortaları

 • Elektronik Cihaz Sigortaları “Bütün Riskler” temeline dayalı bir hizmettir.
 • Poliçe kapsamında, yüksek maliyetli elektronik cihazlarınızın zarar görmesi sonucunda oluşabilecek maddi zararlar teminat altına alınır.
 • Test dönemini geçirmiş çalışır durumdaki elektronik cihazların arızalanması veya temizleme, bakım, revizyon ya da yer değiştirme sırasında beklenmeyen bir nedenle uğrayacağı fiziksel hasar ve zararlar, Elektronik Cihaz Sigortaları poliçelerinin kapsamındadır.

Elektronik Cihaz Sigortaları hizmeti sayesinde aşağıda listelenen cihazlar teminat altına alınabilir:

 • Haberleşme cihazları, (TV vericileri vb.)
 • Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar, (Ultrasonografi, tomografi vb.)
 • Büro cihazları, (Fotokopi, fax cihazları vb.)
 • Ölçme ve kontrol cihazları, (Egzoz gazı ölçme cihazı vb.)
 • Basım sanayiinde kullanılan cihazlar, (Ofset baskı makinesi, serigrafi makinesi vb.)
 • Stüdyo cihazları, (Ses kayıt cihazları vb.)
 • Bilgi işlem cihazları, (Bilgisayar, printer vb.)
 • Elektronik olarak kumanda edilen her tür sanayi makinesi. (CNC Tezgahları vb.)

Teminatlar

 • Personelin kusuru, ihmali, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı sonucu oluşabilecek hasarlar,
 • Poliçe konusu cihazların bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsleri,
 • Hatalı dizayn veya malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj veya endüksiyon akımı etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,
 • Kavrulma, kararma, duman veya is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması veya toprak çökmesi gibi doğal afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen ziya ve hasarlar.

Ek Teminatlar

Poliçe sahibi dilerse aşağıda bulunan ek teminat fırsatlarından da yararlanabilir:

 • Poliçe kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken şekilde gerçekleşmesini sağlayacak seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları veya fazla nakliye masrafları,
 • Fazla mesai ödemeleri ve tatil günleri ücret zamları,
 • Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarı,
 • Poliçe kapsamındaki cihazların deprem sonucunda uğrayabilecekler ziya ve hasarlar,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zarar ve hasarlar,
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere; manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu oluşabilecek ziya ve hasarlar,
 • Valf ve tüplerde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar.

Nasıl Başvurabilirim?

Ticari faaliyetlerinizi güvenle sürdürebilmeniz için sunulan Mühendislik Sigortaları hizmetlerine dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi’nden başvurabilir veya şirket ünvanı, telefon, VKN bilgisi ile KobiBankaciligiSigortaYonetimi@qnbfinansbank.com adresine mail atarak başvuru yapabilirsiniz.