bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

SWIFT, RIPPLE İŞLEMLERİNİZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği yabancı para transfer talimatınız ile birlikte, veri sorumlusu QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”)’ye ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz Kişisel Veri, 5411 sayılı Bankacılık Kanununu kapsamında da müşteri sırrı niteliğindedir.

Aşağıda tarafınıza sunmuş olduğumuz bilgilendirmeler Bankamız aracılığı ile yapmış olduğunuz Swift ve Ripple Yabancı Para Transferleri işlemlerini kapsamındadır.

Swift temelde Bankaların kullandığı bir mesajlaşma sistemi olup, swift gönderimlerinde; Bankamız işlem tutarını anlaşmalı olduğumuz Muhabir Bankaya, Muhabir Banka da alıcı müşterinin Muhabir Bankasına aktarır.

Ripple transfer işlemi ise uluslararası ölçekte para göndermek ve almak amacıyla Ripple tarafından geliştirilen bir ağ olan RippleNet aracılığı ile bankalar arası uluslararası para transferi yapılabilmesini sağlayan blok zincir tabanlı bir transfer işlemidir. Bankamızdan QNB Katar’a Ripple altyapısı üzerinden para transferi yapılması ve QNB Katar’dan gelecek Ripple havalelerinin Bankamız müşteri hesaplarına ödenmesi sağlayan işlemlerdir.

QNB Finansbank olarak verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İşlenen Verileriniz, İşleme Şartları ve İşleme Amaçları

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Unvan, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Baba Adı, Doğum Tarihi, Firma Kuruluş Tarihi vb.)
 • İletişim Bilgileri (Telefon numarası, adres bilgisi, E-posta adresi, Fax Numarası vb.)
 • Mesleki Deneyim Bilgileri (Meslek Bilgisi, Gelir Kaynağı, Ortalama Gelir, İşyeri Adı vb.)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Hesap Numarası, Fatura Bilgileri vb.)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (İmza Örneği, İmza Sirküleri vb.)
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi işleme, Şüpheli işlemlerin tespiti ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile,

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak işleme şartına dayanılarak; İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

İşleme taraf olan 3.kişiye ait tarafımıza iletmiş olduğunuz;

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Unvan, T.C Kimlik numarası, Doğum tarihi)
 • İletişim Bilgisi (Adres Bilgisi)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (Hesap Bilgileri)
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi işleme, Şüpheli işlemlerin tespiti ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile, 
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak işleme şartına dayanılarak; İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu ilişkinin devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, veya web sitemiz, web sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, ATM, İnternet Şubesi, QNB Mobil, saha ekipleri, Çözüm Merkezi, Kiosk gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde, onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, MERNIS vb.), gibi QNB Finansbank dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; Muhabir Bankalara, Swift, RippleNet ve Gönderi Alıcı Bankaları
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; BDDK, TCMB, GİB, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara aktarılmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900