bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; AÇIK BANKACILIK HESAP BİLGİSİ/ÖDEME EMRİ BAŞLATMA HİZMETİ BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, başvurunuz kapsamında veri sorumlusu QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”)’ye ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları ve İşleme Amaçları 

1. Kimlik Bilgileri (T.C. kimlik numarası vb.)

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile 
 • Açık Rıza işleme şartına dayanılarak; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

2. İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresi bilgileri vb.)

 • QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi işleme amacı ile işlenecektir.
 • Açık Rıza işleme şartına dayanılarak; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Müşteri İşlem Bilgileri (hesap ve hareket bilgileri vb.)

 • Açık Rıza işleme şartına dayanılarak; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen otomatik olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, hukuken gerekmesi halinde, onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (BKM) elde edilebilecek şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; BDDK, TCMB, GİB, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara aktarılmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900