bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMENİZ İÇİN LİMİT ÇALIŞMASI VE KULLANDIRIMLARI KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, kredi ürünü başvurunuz ile birlikte veri sorumlusu QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”)’ye ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları ve İşleme Amaçları

1.    Kimlik Bilgileri (Unvan, ad, soyad)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi işleme amaçları ile 
 • QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi işleme amaçları ile
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi işleme amaçları ile işlenecektir.


2.    İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi amaçları ile 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

3.    Müşteri İşlem Bilgileri (hesap numarası)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi işleme amaçları ile 
 • QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi işleme amacı ile
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Yasal Takip sürecinin yürütülmesi işleme amacı ile işlenecektir.

4.    Hukuki İşlem Bilgileri (imza örneği)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Risk Yönetimi Süreçlerinin işleme amaçları ile işlenecektir.

5.    Risk Yönetimi Bilgileri (gayrimenkul bilgileri, teminat bilgisi, KKB bilgisi, Piyasa İstihbaratı vb.)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile
 • QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi işleme amaçları ile
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Yasal Takip sürecinin yürütülmesi amacı ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu ilişkinin devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, veya web sitemiz, web sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, ATM, İnternet Şubesi, QNB Mobil, saha ekipleri, Çözüm Merkezi, Kiosk gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde, onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, KKB vb.), gibi QNB Finansbank dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, 

 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi, Yasal Takip sürecinin yürütülmesi işleme amaçları ile; Tedarikçilere,
 • Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile; Varlık Yönetim Şirketi, Kredi Garanti Fonu gibi İş Ortakları’na,
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Gecikmeli Tahsilat İşlemleri Sürecinin Yürütülmesi, Yasal Takip sürecinin yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; TCMB,  Kredi Kayıt Bürosu, TBB Risk Merkezi gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900