bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Çevre Dostu Konut Kredisi

A ve B Enerji Sınıfı Kimlik Belgesine sahip konutlara özel Çevre Dostu Konut Krediniz QNB Finansbank’ta!

Siz sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken, kredi tahsis ücretinizin yarısı bizden.

Enerji verimliliği yüksek konutları Çevre Dostu Konut Kredisi ürünümüzle destekliyoruz!

  • İndirimli faiz oranı,
  • %50 indirimli kredi tahsis ücreti,
  • 180 aya varan vade imkanı,
  • Sabit faiz oranı sayesinde öngörülebilir ödemeler,
  • Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.

Çevre Dostu Konut kredisi hesaplama aracı

TL

Kredi Maliyet Tablosu

  ALINACAK ÜCRETLER
(BSMV Dahil)
TOPLAM MALİYET
ORANLARI**

Kredi
Tutarı

Kredi Faiz
Oranı (Aylık)

Kredi
Vadesi (Ay)

Kredi Taksit
Tutarı (Aylık)

Ücretler

Yıllık Toplam
Maliyet

100.000 TL %2,93 60 AY 3.559,28 TL 9.986.16 TL %49,9209
100.000 TL %2,93 120 AY 3.024,54 TL 9.986.16 TL %47,4872

QNB Finansbank piyasa koşullarına göre faiz oranlarında değişiklik yapma, kredi başvurusunu serbestçe değerlendirme ve uygun görmediği başvuruları reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

Tabloda yer alan kredi tutarları ve vadeler, örnek olarak belirtilmiştir. Diğer kredi tutarları ve vade koşulları için detaylı bilgiye şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

* Ücretlere kredi tahsis ücreti (%0,25), ekspertiz ücreti (8,086.16 TL) , ipotek tesis ücreti (1,650  TL) dahildir. DASK, konut sigortası ve yıllık hayat sigortası ortalama primleri dahil değildir. Hayat sigortası prim tutarı; kredi tutarı, vade, faiz oranı, müşterinin yaş, cinsiyet, boy, kilo v.s. bilgilerine göre değişmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) prim tutarı ve  Konut Sigortası prim tutarı, konutun bulunduğu lokasyon, yapı tarzı, metrekare özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgiye şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

** Yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret, vergi ve fonlar dahildir. 

***İlk ev alımları için geçerli kredi maliyet tablosudur.  BSMV’den muaftır.

Çevre Dostu Konut Kredisi Başvuru Koşulları

  • Satın alacağınız evi teminat göstermeniz yeterlidir. Yalnızca banka tarafından gerekli görülen durumlarda kefil aranır.
  • Sabit faizli kredilerde kredi taksitlerinin bir ya da birden fazlasının erken ödenmesi talep edildiğinde, kalan vade 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1'ini, 36 aydan fazla ise %2'sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilir.
  • Yalnızca tapuda “mesken” olarak belirtilen gayrimenkul alımı amacıyla ve sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
  • Enerji Kimlik Belgesi için, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine göre 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce alan binalar mevcut bina olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Binaların; A sınıfı enerjiye sahip konut olması en verimli seviyeyi belirtmektedir. B sınıfı olması ise, standartların üzerinde bir verimliliği sağladığı anlamını taşımaktadır. Binaların A ve B sınıfı olmaları enerji tüketimini minimuma indirerek çevre dostu bir binaya sahip olmanız anlamına da gelmektedir.
  • A ve B Enerji Sınıfı Kimlik Belgesine Sahip Konutlar için LTV oranı aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde belirlenmektedir.

Tüketicilere kullandırılacak Konut Kredilerinde, LTV oranı aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde belirlenmektedir.

 

İLK  EVİNİ ALACAKLAR İÇİN  KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
1.EL KONUT ALIMINDA KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
KONUT DEĞERİ Enerji Sınıfı
A B DİĞER
DEĞER <= 5 MİLYON TL DEĞER x 90% DEĞER x 85% DEĞER x 80%
5 MİLYON TL < DEĞER <= 10 MİLYON TL DEĞER x 80% DEĞER x 75% DEĞER x 70%
10 MİLYON TL < DEĞER <= 20 MİLYON TL DEĞER x 70% DEĞER x 65% DEĞER x 60%
20 MİLYON TL < DEĞER DEĞER x 60% DEĞER x 55% DEĞER x 50%

 

2.EL KONUT ALIMINDA KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
KONUT DEĞERİ Enerji Sınıfı
A B DİĞER
DEĞER <= 1 MİLYON TL DEĞER x 90% DEĞER x 90% DEĞER x 90%
1 MİLYON TL < DEĞER <= 2 MİLYON TL DEĞER x 70% DEĞER x 65% DEĞER x 60%
2 MİLYON TL < DEĞER <= 5 MİLYON TL DEĞER x 60% DEĞER x 55% DEĞER x 50%
5 MİLYON TL < DEĞER <=10 MİLYON Azami 3 MİLYON TL Azami 2,75 MİLYON TL Azami 2,5 MİLYON TL
10 MİLYON TL < DEĞER DEĞER x 0% DEĞER x 0% DEĞER x 0%

 

İKİNCİ  EVİNİ ALACAKLAR İÇİN  KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
1.EL KONUT ALIMINDA KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
KONUT DEĞERİ Enerji Sınıfı
A B DİĞER
DEĞER <= 5 MİLYON TL DEĞER x 22,5% DEĞER x 21,25% DEĞER x 20%
5 MİLYON TL < DEĞER <= 10 MİLYON TL DEĞER x 20% DEĞER x 18,75% DEĞER x 17,5%
10 MİLYON TL < DEĞER <= 20 MİLYON TL DEĞER x 17,5% DEĞER x 16,25% DEĞER x 15%
20 MİLYON TL < DEĞER DEĞER x 15% DEĞER x13,75% DEĞER x 12,5%

 

2.EL KONUT ALIMINDA KULLANDIRILABİLECEK AZAMİ KREDİ TUTARI
KONUT DEĞERİ Enerji Sınıfı
A B DİĞER
DEĞER <= 1 MİLYON TL DEĞER x 22,5% DEĞER x 22,5% DEĞER x 22,5%
1 MİLYON TL < DEĞER <= 2 MİLYON TL DEĞER x 17,5% DEĞER x 16,25% DEĞER x 15%
2 MİLYON TL < DEĞER <= 5 MİLYON TL DEĞER x 15% DEĞER x 13,75% DEĞER x 12,5%
5 MİLYON TL < DEĞER <=10 MİLYON Azami 750 BİN TL Azami 687 BİN 500 TL Azami 625 BİN  TL
10 MİLYON TL < DEĞER DEĞER x 0% DEĞER x 0% DEĞER x 0%