bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kısa Vadeli Krediler

Kısa Vadeli Krediler ile işinizi büyütmek artık çok kolay

İşletme faaliyetlerinizin düzgün bir şekilde devam edebilmesi ve işletme giderlerinin aksamadan karşılanabilmesi için kısa vadeli kredilere başvurabilir, işletme sermayesi için ek finansman arayışı içine girmeden operasyonlarınızı genişletebilirsiniz.

 • Rotatif nakit krediler ile kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı zahmetsizce karşılayabilirsiniz.
 • Maaş Kredisi sayesinde çalışanlarınızın maaşlarını 0 faizle ödeyebilirsiniz.
 • Tarım kredileri sayesinde nakit sıkıntısı yaşamadan üretim sürecine devam edebilirsiniz.
 • Spot krediler ile nakit ihtiyaçlarınıza hızlı çözümler sağlayabilirsiniz.
 • Teminat ve referans mektubu alarak işletmeniz için büyük yatırımlara dâhil olabilirsiniz.
 • İştira - iskonto kredi desteğiyle vadesi gelmemiş ticari senetlerinizi kolayca nakde çevirebilirsiniz.

Spot TL Kredileri

Bankamız likiditesi ve para piyasalarındaki gelişmeler göz önüne alınarak kullandırılan Spot TL Kredileri, kredi anaparası ve faizi defaten vade tarihinde kapatılan kredilerdir.

 • Spot kredilerin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre firmanızla yapacağımız görüşmeler sonucunda saptanır ve kredinin süresi boyunca değişmez.
 • Kısa vadeli finansman ihtiyacınızı karşılamak için kullanabileceğiniz spot kredi ürünümüz, faiz oranının hesap açılışında sabitlenmesi ile vade sonunda ödeyeceğiniz faiz tutarı belli olduğu için nakit yönetiminize yardımcı olur.
 • Limitiniz dâhilinde maksimum 360 güne kadar kredi kullanabilirsiniz.

Spot Döviz Kredileri

Kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenen ve kredi vadesi boyunca değişmeyen Spot Döviz Kredileri, kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik kredilerdir. Faiz tahakkukları ve tahsilatları, kredinin vade sonunda olabileceği gibi kullanım tarihinden itibaren 3. ve 6. ay sonlarında da ödeme alternatifleri mevcuttur.

Döviz kredilerinde olduğu gibi, taahhüt kapaması yapıldığı takdirde; vergi, resim, harç ve fon istisnası içerir.

Rotatif Kısa Vadeli Nakit Krediler

Rotatif Kısa Vadeli Nakit Krediler, belirlenen vade ve limit içinde kalınmak şartıyla istediğiniz zaman ve miktarda para çekmenize olanak tanır, istediğiniz zaman ise krediyi kısmen veya tamamen kapatmanıza imkân verir.

 • Avans niteliğindeki (borçlu cari hesap şeklinde çalışan) kredi türüdür.
 • Vadesinden önce kapatılabilme özelliği, firmalara kasa kolaylığı sağlar.
 • Bu krediye ilişkin faiz tahakkuku 3 ayda bir ve her durumda kredi kapaması sırasında yapılmaktadır.
 • Kredi sadece firmanızın adına imzalanan GKS teminatı ile ve/veya kefil/kefiller alınmak suretiyle verilebileceği gibi gayrimenkul ipoteği veya hisse senedi, tahvil vb. menkul değerler, vadeli mevduat ya da senet ve/veya çek karşılığında da kullandırılabilmektedir.
 • Teminatların nakde dönüşmesi ya da yapılacak nakit ödemeleri ile krediyi kısmen veya tamamen kapatabilme özelliği, firmanız açısından finansman giderinin en aza indirilmesini sağlar.

Maaş Kredisi

FinansMaaş 0 Faizli Maaş Kredisi ile içiniz rahat olsun, personelinizin yüzü hep gülsün!

Personelinizin maaş ödemelerini QNB Finansbank'tan yapın, hesabınızda yeterli para olmasa bile masrafsız, faizsiz kredi kullanarak maaş ödemelerinizi zamanında yapmanın rahatlığını yaşayın.

0 Faizli Maaş Kredisi'nin Özellikleri

 • 0 Faizli Maaş Kredisi FinansMaaş müşterileri için özel olarak geliştirilmiştir.
 • FinansMaaş müşterisi olarak maaş ödeme günlerinizde firma hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda, önceden anlaşılan gün süresi boyunca maaş tutarları kadar masrafsız 0 faizli kredi kullanmanızı sağlar.
 • Kullandığınız kredi tutarını anlaşılan gün sonunda yatırmamanız durumunda ertesi gün itibariyle faiz hesaplanmaya başlar.
 • 0 Faizli Maaş Kredisi'nin vadesi maksimum 30 gündür. Bu süre boyunca kısmi anapara ya da faiz ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Vade sonunda kredi borcunun tamamen kapanması zorunludur.
 • Fonlama gün sayılarında hafta sonu tatilleri de sayılır.

0 Faizli Maaş Kredisi Nasıl Kullanılır?

 • Maaş ödeme tarihleriniz ve tutarlarınız belirlenerek FinansMaaş Anlaşması imzalanır.
 • Hem firmanız hem de maaş ödemesi yapacağınız her personeliniz için bu işlem özelinde hesaplar açılır.
 • Maaş ödeme gününde sistem, firma maaş hesabınızı tarar.
 • Kullandırılan tutar, firma çalışanlarına açılan hesaplara maaşları kadar otomatik olarak aktarılır.

Döviz Kredileri

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla en çok 18 ay vadeli kullandırılan kredilerdir.

 • Bir döviz cinsi üzerinden faiz belirlenerek alışı yapılıp kullandırılır.
 • İhracat taahhüdü içeren krediler KKDF ve BSMV'den istisna edilir.
 • Spot ya da rotatif olarak kullandırmak mümkündür.
 • Rotatif kullanımında faiz tahakkuku özel durumlar dışında 3'er aylık devreler halinde gerçekleştirilir.

Tarım İşletme Kredileri

İhtiyacınıza özel kredinizi uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile QNB Finansbank'tan alın, nakit sıkıntısı yaşamayın. Ödemelerinizi elinize nakit geçince kolaylıkla yapın.

QNB Finansbank Tarımsal Bankacılık hizmetleri kapsamında geliştirilen Tarım İşletme Kredileri, ihtiyacınız olan finans desteğini cazip koşullarla sağlar.

Tarım İşletme Kredilerinin detayları için tıklayınız.

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçıya daha ucuz finansman sağlanması amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından hazırlanan çeşitli kredi paketleri, bankalar aracılığı ile ihracatçılara ve ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılır.

 • Bu krediler vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.
 • Ucuz kaynaklı fon imkânı sağlar.
 • Diğer ihracat kredileri karşısında fiyat avantajı sunar.
 • Mal sevkinden önce ve sonra Türk Lirası ya da döviz olarak kullandırılabilir.

İştira/İskonto Kredileri

İştira - iskonto kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak tanır.

 • Kredi, çek/senedin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için çek/senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F. ve B.S.M.V. düşüldükten sonra kalan bakiye meblağın ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır.
 • Bu kredi türü ile çek/senet portföyü geniş olan firmaların kısa süreli nakit gereksinimlerini gidermek için henüz vadesi gelmemiş çek/senetlerinin iskontosu karşılığı nakit kredi olanağı sağlanmaktadır.
 • Krediye konu edilecek çek/senedin ticari bir işlemden doğmuş olması ve bankamıza temlik cirosu ile devredilmesi, üzerinde önemle durulan hususlardır.

Teminat Mektupları

Teminat mektubu, borçlunun üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür. Bu mektupla banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğün alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı olan tutarı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir.

Teminat Mektuplarının Avantajları:

 • Kredibilitenizi gösterdiği için prestij sağlar.
 • Nakit teminat vermeksizin iş yapabilmenize imkân tanır.
 • Muhatap için de işin tamamlanmaması ihtimaline karşı bir banka güvencesi içermesi bakımından güven ve rahatlık duygusu yaratır.

Referans Mektupları

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilerden, işe yetecek kredi ve nakit gücüne sahip olup olmadıklarını saptamak amacıyla referans mektupları istenmektedir.


İhtiyacınız olan referans mektubunu şubelerimizdeki ilgili birimlerimizden TL veya yabancı para olarak düzenletebilirsiniz.

Referans mektuplarının YP olarak düzenlenebilmesi için firmanızın Yeni Sermaye Hareketleri Genelgesinde belirtilen döviz kredisi kullanım şartlarını sağlaması gerekmektedir.