İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Elit Emeklilik Planı

Daha yüksek birikimlerle ayrıcalıklı bir emekliliğe sahip olmanın yolu Elit Emeklilik Planından geçiyor.

Daha yüksek birikimlerle ayrıcalıklı bir emekliliğe sahip olmanın yolu Elit Emeklilik Planı'ndan geçiyor. Aylık 500 TL veya üzeri katkı payı ödeyin, devlet katkısından daha fazla yararlanın, emekliliğiniz "Elit" olsun.

Elit Emeklilik Planı ile daha fazla birikim yaparsınız.

Elit Emeklilik Planı'nda daha düşük kesinti oranı ile daha yüksek birikimlere sahip olma şansını yakalarsınız.

Ödediğiniz her katkı payının %25'i kadar da Devlet Katkısı alırsınız. Elit Emeklilik Planı'nda her ay ödeyeceğiniz 500 TL için 125 TL devlet katkısından yararlanırsınız, böylece aylık birikiminiz 625 TL olur. Devlet Katkısı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Yılda 4 kez plan değişikliği, 6 kez de fon dağılımı değişikliği yapabilirsiniz.

Asgari Katkı Payı

Elit Bireysel Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı, 500. - TL'den az olamaz.

Katkı Payı, Başlangıç Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

  • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları TL bazında belirlenir.
  • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
  • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Elit Emeklilik Planı'nda yönetim gideri kesintisi bulunmamaktadır.

Giriş Aidatı

Elit Bireysel Emeklilik Planı'nda giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Detaylı bilgi için tıklayınız.