notify icon
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü e-Dönüşüm Çözümleri

e-Fatura

Fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyesi gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Arşiv

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve gerçek kişilere dijital ortamda iletilen elektronik fatura türüdür. Faturalar müşterilere e-Posta / SMS yolu ile veya kağıt belge olarak teslim edilebilir.

e-Müstahsil Makbuzu

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir belge olarak kullanılmakta ve halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun, elektronik belge olarak düzenlenmesidir.

e-Defter

Muhasebe defter kayıtlarının elektronik ortamda e-Defter formatına çevirilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlayan sistemdir.