bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü e-Dönüşüm Çözümleri

e-Fatura

Fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyesi gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Arşiv

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve gerçek kişilere dijital ortamda iletilen elektronik fatura türüdür. Faturalar müşterilere e-Posta / SMS yolu ile veya kağıt belge olarak teslim edilebilir.

e-Müstahsil Makbuzu

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir belge olarak kullanılmakta ve halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun, elektronik belge olarak düzenlenmesidir.

e-Defter

Muhasebe defter kayıtlarının elektronik ortamda e-Defter formatına çevirilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlayan sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), tarih ve saati değiştirilemeyen, gönderenin ve alıcının belirli olduğu, elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlenen, delil özelliği taşıyan bir sistemdir.