Ana içeriğin başı

Ekstre Detayları

Ödeme ve Faiz Bilgileri

 • Hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, önceki dönemden devreden borcunuz yok ise alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez, önceki dönemden devreden borcunuz var ise hesap kesim tarihinden borcun ödendiği tarihe kadar faiz hesaplanır.
 • Hesap özetinizin son ödeme tarihine kadar hiç ödeme yapmamanız veya eksik ödeme yapmanız halinde, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar ödenmeyen toplam bakiyeye alışveriş faizi, son ödeme tarihinden itibaren asgari tutarın ödenmeyen kısmına gecikme faizi ve kalan bakiyeye alışveriş faizi uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz. Sadece anapara borcuna faiz uygulanır.
 • Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Son Ödeme Tarihi: Dönem borcunuzu veya ödemeniz gereken asgari tutarı ödeyebileceğiniz son gündür.
 • Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari tutardır. Ayrıca yapılandırılmış borcunuz varsa, taksit tutarları da bu asgari tutara ilave edilmektedir.
 • Güncel faiz oranları hesap özetinizin ön yüzünde yer almaktadır.
 • Hesap özetinde belirtilen faiz oranları BSMV ve KKDF hariç aylık faiz oranlarıdır. Faiz oranlarında değişiklik olması halinde, hesaba konu tarihler için ilgili tarihlerde geçerli olan faiz oranları kullanılarak faiz hesaplanır.

ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ

* Vade dışı yenilemelerden alınır. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.

Yurtdışı Kart Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemleriniz hesap özetinizde, tercihinize göre Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) olarak yer alır.

TL ekstre tercih etmeniz durumunda, yabancı para işlemleriniz, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek Bankamıza iletilir ve işlem tarihindeki QNB Finansbank döviz satış kuru ile TL’ye çevrilerek hesap özetinize yansıtılır.

USD ekstre tercih etmeniz durumunda ise, yabancı para işlemleriniz, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek Bankamıza iletilir ve hesap özetinize de Amerikan Doları (USD) olarak yansıtılır.

Örneğin, Türkiye'deki yabancı havayolu şirketlerinde kredi kartınızla yapacağınız ödemelerdeki tutar bilgisi, satış belgesi üzerinde TL olarak belirtilmesine karşın hesabınıza/kredi kartınıza döviz olarak yansıtılabilir.

Bu uygulama uluslararası kart kuruluşlarının işlem kurallarıyla bağlantılıdır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hesaplamasına İlişkin Önemli Bilgilendirme:

USD ekstre tercih etmeniz halinde, ilgili yasal düzenlemeler gereği, son ödeme tarihi itibariyle ödenmeyen USD harcama tutarı, döviz kredisi olarak değerlendirilmekte ve söz konusu tutar üzerinden %15 oranında KKDF ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle dönem borcunuzun ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, hesap kesim tarihindeki dönem borcunun ödenmeyen kısmına %15 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hesaplanarak Banka tarafından devlete ödenir ve hesap özetinize yansıtılır.

ParaPuan

 • ParaPuan, Banka'nın belirlediği niteliklerdeki işlemlerde yine Banka'nın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanır.
 • ParaPuan karşılığınının nakit olarak ödenmesi veya kart borcundan düşülmesi istenemez, ParaPuan'lar sadece Banka'nın anlaşmalı üye işyerlerinde kart ile mal ve hizmet alımında kullanılabilir.
 • ParaPuan tutarları üçüncü şahıslara devredilemez. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka'nın herhangi bir sebeple sözleşmeyi feshetmesi halinde, ParaPuan'lar kullanılamaz.
 • Kartların ParaPuan kazanılması amacıyla (gerçek dışı ve ticari amaçlı) kullanımının tespiti halinde, Banka tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan'ları iptal etmeye yetkilidir.
 • Banka ParaPuan uygulamasının işleyişi ve detayları hakkında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Dijital Ekstre

Cep telefonunuzdan ekstrenize kolayca ve güvenli bir şekilde ulaşmak için Dijital Ekstre talimatı verebilirsiniz.
Talimat verdikten sonra her ay ekstreniz kesildiğinde QNB Mobil üzerinden bilgilendirilir ve ekstre detaylarına ulaşabilirsiniz. QNB Mobil kullanmıyorsanız ya da bildirim size ulaşmazsa, telefonunuza gelecek SMS ile ekstre detaylarınıza ulaşabilirsiniz. 
Dijital ekstreye geçmek için QNB Mobil, İnternet Şubesi, Call Center üzerinden tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

 • Basılı ekstre alıyorsanız, Dijital Ekstre talimatı verdiğinizde basılı ekstre talimatınız iptal edilir.
 • Dijital Ekstre talimatı verdiğinizde, tüm bireysel kredi kartlarınızın ekstreleri Dijital Ekstre olarak iletilir.
 • Dijital Ekstre talimatı sadece asıl kartlar tarafından verilir. Ek kartlara ait harcamalar asıl kartın ekstresi ile birlikte gönderilir.
 • Dijital Ekstre talimatı vermek ücretsizdir.

E-ekstre

E-ekstre talimatı verin doğanın korunmasına yardımcı olun!
E-ekstre talimatınızı verebileceğiniz kanallar:

 • QNB Mobil
 • QNB Finansbank İnternet Bankacılığı
 • QNB Finansbank Şubeleri
 • 0216 522 49 59 numaralı QNB First Hizmet Hattı

Diğer Bilgiler

 • Kredi kartının isteğe bağlı iptal edilmesi durumunda QNB Finansbank kredi kartlarınızda bekleyen borcunuz var ise, başka açık QNB Finansbank kredi kartınızın olmaması durumunda tüm borcunuz kesilecek ilk ekstrenize yansıtılacaktır.
 • Hesap özetinizde yer alan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, hesap özetininin hangi unsurlarına itiraz ettiğinizin gerekçesini de belirterek itiraz edebilirsiniz. İtirazlarınızı Banka'nın 0216 522 49 59 QNB First Hizmet Hattı'na iletebilirsiniz. Süresi içinde itiraz hesap özeti kesinleşir.
 • Kartınızı ve/veya kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız, kartın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinizden çıkması veya iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin olması halinde, durumu derhal Banka'nın 0216 522 49 59 QNB First Hizmet Hattı'na bildirmeniz ve akabinde yazı ile teyit etmeniz gerekir.
 • Kartınızdan vereceğiniz Otomatik Fatura Ödeme talimatlarında, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatap Banka değil, ilgili kurumdur. Fatura tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikayetleride ilgili kurum ile irtibat kurulmalıdır.
 • Bankaca 15 gün önceden yapılan limit artış bildirimine itiraz edilmemesi halinde, limit belirtilen tutara artırılacaktır.
 • Kartınızı, bu hesap özetinde görünen son ödeme tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz (ki kartın zilyetliğinizde kalması da kartın kullanıldığı anlamındadır) sözleşme değişikliğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bilgi için 0216 522 49 59 QNB First Hizmet Hattıı'nı arayabilirsiniz.
 • Hesap özetinde belirtilen tüm maddeler sözleşme değişikliği hükmündedir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?