bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Girişimcilere Özel: Kapsamlı Yatırım Teşviki Rehberi

Girişimcilere Özel: Kapsamlı Yatırım Teşviki Rehberi

Bir ülkenin ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için yatırım olanaklarının gelişmiş olması son derece önemlidir. Hükümet organları ya da kamu kuruluşları da ülkedeki ekonomik döngünün sürdürülebilir olması ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kalkınma sağlanması için birtakım adımlar atar. Bu adımların temel işlevi ülkedeki özel girişimleri destekleyerek ihtiyaç duyulan yatırımların şirketler, start-up’lar ve dijital dönüşümle ilgili kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır. Yatırımlarını bu bağlamda değerlendirmeyi düşünen girişimciler için devlet tarafından sunulan desteklerden biri de yatırım teşvikidir.

Yatırım Teşviki Nedir?

Yatırım teşviki nedir sorusunun yanıtı olarak bir ülke ekonomisinin gelişmesi adına o ülkede yatırım yapmayı planlayan özel yatırımcılara sağlanan kamusal teşviklerden söz etmek mümkündür. Yatırım teşvik destekleri; genellikle söz konusu yatırımları üstlenen özel girişimler için uygulanan bir dizi kolaylığı bir araya getirir. Bu anlamda yatırım teşviki genel olarak vergilendirme, sermaye temini ve altyapı gibi konularda girişimcilere sağlanan ayrıcalıkları ifade eder. Yatırım teşvikinden yararlanan işletmeler, hızlı ve büyüme odaklı bir model ile faaliyete başlarken ürettikleri katma değer ile ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlarlar.

Yatırım Teşviki Amacı Nedir?

Yatırım teşvikinin amacı, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını hedefleyen ve bu anlamda sorumluluk taşıyan kamu kuruluşlarının özel sektör ile iş birliği yapmasını sağlamaktır. Böylelikle devlet yatırımları ve bütçesi haricinde özel sermayeye veya fon desteğine sahip girişimler, ülkenin ihtiyaç duyduğu sektörler ve bölgelerde gerekli yatırımları hayata geçirirler. Bu da istihdam olanaklarının büyümesiyle işgücünün verimli kullanımına, vergi gelirlerinin ve milli gelirin artması ise hem ülke ekonomisine hem de toplumsal refahın gelişmesine yardımcı olur. Yatırım teşviki, bir diğer önemli amaç olarak da ülkedeki ekonomik faaliyetlerin doğru planlama ile her bölgeye yayılmasını önemser. Bu noktada ülkedeki her şehirde istihdam olanaklarının ve kalkınmanın dengeli ve sürdürülebilir olması hedeflenir.

Yatırım Teşviki Türleri Nelerdir?

Devlet tarafından girişimciler için sunulan yatırım teşvik destekleri stratejik ve bölgesel olarak ikiye ayrılır. Stratejik yatırım teşvikleri ülke ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına yönelik olarak tasarlanan programları kapsar. Stratejik yatırımlar, katma değeri yüksek ve yeni nesil dijital dönüşüm projelerinin yoğunlukta olduğu sektörler için uygulanan teşvik programlarıdır ve bu anlamda hem kalkınmacı hem de dönüştürücü niteliktedir.

Bölgesel yatırım teşvikleri ise ülkedeki istihdam ve ekonomik büyümenin coğrafi bakımdan dengeli olarak sürdürülmesini amaçlar. Bölgesel yatırım teşviklerinde iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik büyüklük farklarının dengelenmesi ve nüfusun, ülkenin her bölgesinde istihdam olanaklarından yararlanabilmesi hedeflenir.

Bu iki teşvik türünün yanı sıra devlet tarafından “öncelikli yatırım konuları” arasında değerlendirilen yatırımlar da desteklenir. Yatırım teşviki kapsamında işletmelere sağlanan kolaylıklar, çeşitli vergi kalemlerinde istisna ve muafiyet başta olmak üzere sigorta, faiz ve kâr payı destekleri olarak sürdürülür. Bunların yanı sıra yatırım teşviki kapsamında işletmelere yatırım yeri tahsisi de sağlanabilir.

Yatırım Teşvik Bölgeleri Nelerdir?

Türkiye’de yatırım teşvik bölgeleri, altı farklı grupta sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalarda şehirlerin ekonomik koşulları ve potansiyelleri göz önünde bulundurulmuştur. Türkiye’deki yatırım bölgeleri şu şekilde sınıflandırılır:

 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkari
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
          Bozcaada ve Gökçeada

Kimler Yatırım Teşviki için Başvuru Yapabilir?

Devlet tarafından girişimciler için sunulan yatırım teşvik destekleri stratejik ve bölgesel olarak ikiye ayrılır. Stratejik yatırım teşvikleri ülke ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına yönelik olarak tasarlanan programları kapsar. Stratejik yatırımlar, katma değeri yüksek ve yeni nesil dijital dönüşüm projelerinin yoğunlukta olduğu sektörler için uygulanan teşvik programlarıdır ve bu anlamda hem kalkınmacı hem de dönüştürücü niteliktedir.

Bölgesel yatırım teşvikleri ise ülkedeki istihdam ve ekonomik büyümenin coğrafi bakımdan dengeli olarak sürdürülmesini amaçlar. Bölgesel yatırım teşviklerinde iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik büyüklük farklarının dengelenmesi ve nüfusun, ülkenin her bölgesinde istihdam olanaklarından yararlanabilmesi hedeflenir.

Bu iki teşvik türünün yanı sıra devlet tarafından “öncelikli yatırım konuları” arasında değerlendirilen yatırımlar da desteklenir. Yatırım teşviki kapsamında işletmelere sağlanan kolaylıklar, çeşitli vergi kalemlerinde istisna ve muafiyet başta olmak üzere sigorta, faiz ve kâr payı destekleri olarak sürdürülür. Bunların yanı sıra yatırım teşviki kapsamında işletmelere yatırım yeri tahsisi de sağlanabilir.

Yatırım Teşviki için İhtiyaç Duyulan Belgeler Nelerdir?

Yatırım teşviki için gerekli olan evraklar, sektöre göre değişiklik gösterebilir. Yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunurken her sektör için geçerli olan temel evraklar ise şunlardır:

  • Ticaret sicil gazetesi
  • Kullanıcı yetkilendirme formu
  • Vergi levhası
  • İmza sirküleri
  • Kapasite raporu
  • Çevresel etki değerlendirmesi raporu
  • SGK borçsuzluk evrakı
  • Yetkilendirme dilekçesi
  • E-TUYS Taahhütnamesi

Yatırım teşvikinden yararlanmak isterseniz şirketiniz için dijital dönüşüme ve buna bağlı gelişmelere alan açmanızda yarar var. Şirketiniz için yeni nesil, gelişme ve büyüme odaklı dijital pazarlama çözümleri için QNB Finansbank Dijital Köprü ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Siz de sektördeki rekabet gücünüzü, finansal altyapınızı ve büyüme odaklı yapınızı geliştirmek için hemen QNB Finansbank Dijital Köprü’nün ayrıcalıklı dünyasını keşfedin.