Yurt Dışı Hizmet Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Okuma Süresi 3 dk
06.02.2024

Yurt Dışı Hizmet Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Günümüzde küreselleşmenin ve yurt dışı ile ticari ilişkilerin gelmiş olduğu seviye, ülkeler arası ürün ve hizmet aktarımını bir hayli yoğun kılar. Bu bağlamda yurt dışına hizmet satışının faturalandırması ve muhasebe süreci ile ilgili hassas süreçlerde doğru adım atmanın önemi ortaya çıkar.
Şeffaf ve sağlıklı bir süreç için ithalat, ihracat ve ülkeler arası hizmet satışı konusunda bağlayıcı olan mali süreçleri ve vergilendirme detaylarını yakından incelemekte yarar var. Zira yurt dışı faturalarının muhasebe kayıtları bazı durumlarda Türkiye’deki yasal vergi mevzuatları ile uyumlu olmayabilir.
Yurt dışından alınan hizmetler için hem Katma Değer Vergisi (KDV) hem de stopaj ödemelerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek için hangi faturalar için muhasebe kaydı yapıldığı ve nasıl muhasebe kaydı yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Eğer siz de konu hakkındaki ayrıntıları merak ediyorsanız alt başlıklardaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Yurt Dışı Hizmet Faturası Nedir?

Yurt dışı hizmet faturası muhasebe kaydı hakkında bilgi olmak için öncelikle bu faturanın tanımını yapmak gerekir. Birçok işletme faaliyetlerine devam ederken yurt dışında hizmet gösteren şirketlerden ürün ya da hizmet satın alabilir. Eğer bu noktada somut bir üründen söz ediliyorsa vergi ya da stopaj hesaplamaları daha kolay bir şekilde yapılabilirken hizmet satışlarında vergilendirme süreçlerinin doğru yapılması için devreye daha karmaşık unsurlar girer.
Örneğin bir bilgisayar yazılımı gibi soyut olarak nitelendirilebilecek hizmetlerin satışlarında yurt dışı hizmet faturası kesilir ve bu faturalar, soyut niteliğe sahip ürünlerin (yani hizmetlerin), satışı için ortaya somut nitelikte bir belge koyar. Yurt dışı hizmet fatura muhasebe kaydı bu açıdan hizmet satışının vergilendirilmesinde önemli bir sorumluluktur. Yurt dışı hizmet faturası kesilirken ve muhasebe kaydı yapılırken hizmetin satın alındığı ülkenin vergi kanunları baz alınır.

Hangi Faturalar için Muhasebe Kaydı Yapılır?

Yurt dışı hizmet alış faturası muhasebe kaydı için belli başlı hizmetler ön plana çıkar. Bu anlamda reklamcılık, danışmanlık, bilişim, prodüksiyon ve iletişim hizmetleri gibi örneklerden bahsetmek mümkündür. Örneğin bir dijital platform aboneliği veya bir antivirüs yazılımı satın alırken bu hizmeti yurt dışında hizmet sunan bir şirketten satın alırsanız bu durumda yurt dışı hizmet faturası kesilir ve muhasebe kaydı ülkeler arasındaki özel prosedürlere, sektör ve şirket kriterlerine göre yapılır.

Yurt Dışı Hizmet Faturalarında Stopaj Oranı Nedir?

Yurt dışı hizmet faturalarında KDV ve stopaj muhasebe kaydı için farklı parametrelerden bahsetmek mümkün. Zira eğer iki ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) var ise hizmetin satın alındığı ülke ile anlaşmanın kuralları göz önünde bulundurulur. Aksi takdirde Türkiye’deki resmi uygulamalar referans alınarak stopaj uygulanır.

Yurt Dışı Firmalara Düzenlenen Faturalarda KDV Var mıdır?

Yurt dışından alınan hizmetlerde KDV uygulanıp uygulanmaması satışla ilgili bazı koşullara dayalıdır. Eğer söz konusu hizmet:

  • Fiziksel olarak Türkiye’ye ithal edilmediyse,
  • Türkiye’de faydalanılmadıysa,
  • KDV istisnasına dahil ise herhangi bir KDV uygulaması söz konusu değildir.

Yurt Dışı Hizmet Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Yurt dışı hizmet satış faturası muhasebe kaydı, temel olarak yine iki ülke arasındaki kanunlara ve anlaşmalara dayalı olarak yapılır. Bazı ülkelerle Türkiye arasındaki kanunlar farklılık gösterdiği için bu durumda ÇVÖA devreye girer ve Türkiye’deki Vergi Dairesi, vergiyi ödemekle yükümlü olan taraftar stopaj talep eder. Eğer ürün ülkeye fiziki olarak ithal ediliyorsa ve şirketin ikamet ettiği adres Türkiye sınırları içinde ise bu durumda KDV uygulanır. Uygulanan KDV 2 No’lu KDV beyannamesi (KDV 2 muhasebe kaydı) ile kaydedilir.
Şirketiniz için dijital çözümleri tercih ederek vergilendirme ve muhasebe süreçlerini hızlandırabilirsiniz. Siz de şirketiniz için yeni nesil, çözüm odaklı ve inovatif çözümler için hemen QNB Finansbank Dijital Köprü ayrıcalıklarından yararlanın!
Ayrıca yurt dışında şirket kurmak istiyorsanız Mükellef çözümümüzle tanışın!
https://www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru/dijital-cozumlerimiz/mukellef